Navigácia

Kalendár akcií

Ponúkame žiakom Zvonenie História školy Rodák z Hornej Stredy

O ŠKOLE

Ponúkame žiakom

          

Škola žiakom ponúka tieto možnosti:

 • Jednozmenné vyučovanie pre 1. až 9. ročník.
 • Školský klub detí od 11,10 do 15,30 hod. - na prízemí sú  

              vybudované nové dve triedy ŠKD - družiny.

 • V budove školy je aj MŠ.
 • Stravovanie v školskej jedálni.
 • Informatická výchova od 2. ročníka.
 • Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka.
 • Vyučovanie ruského jazyka od 6. ročníka.
 • Individuálny rozvoj schopností žiakov.
 • Nízke počty žiakov v triedach.
 • Nová moderná jazyková učebňa.
 • Plavecký výcvik pre žiakov 3. - 4. ročníka v SPŠ Bzinská 11, N.Mesto n/V.
 • Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov II. stupňa.
 • Škola v prírode pre I. stupeň.
 • Rôznorodá krúžková činnosť.
 • Nový školský nábytok v triedach 1.stupňa s novou parketovou podlahou
 • Nové plastové okná
 • Nové žalúzie v triedach
 • Interaktívne tabule
 • Projektory
 • Nový školský rozhlas v triedach
 • Učebňa informatiky s PC aj s interaktívnou tabuľou
 • Wifi pripojenie na internet
 • Prírodovedná učebňa
 • Školské dielne
 • Bezdrôtové mikrofóny s reproduktorom
 • Školská knižnica
 • Spoločenská miestnosť
 • Jedáleň
 • Cvičná kuchynka pre žiakov
 • Nové - vynovené WC pre chlapcov
 • Dve telocvične = malá a veľká 
 • Stolnotenisové stoly pre stolný tenis - ping pong
 • Florbalové hokejky
 • Multifunkčné ihrisko
 • Školský dvor
 • Zvonenie hudbou-pesničkami