Navigácia

Kalendár akcií

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Krúžok ,,Všehochuť" 1.stupeň
Krúžok šikovných rúk pre 3., 4., 5.triedu
Krúžok varenia pre 5.-9.triedu
Príprava na Testovanie9 MAT Príprava žiakov na Testovanie 9 z predmetu matematika.
Príprava na Testovanie9 SJL Príprava žiakov na Testovanie9 zo slovenského jazyka a literatúry.
Školský klub detí1
Školský klub detí2
Športový krúžok pre I.stupeň ZŠ Športové aktivity.
Foto Foto Foto Foto
Športový krúžok pre II.stupeň ZŠ Športové aktivity.
Foto

© aScAgenda 2019.0.1177 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2019