Navigácia

Kalendár akcií

 • Oznam

  Oznam

  Vážení rodičia,

  Plenárne Rodičovské združenie bude 23.9.2019 (pondelok) o 16:00 h v budove našej školy v Spoločenskej miestnosti, kde sa prítomní rodičia okrem iného oboznámia so školským poriadkom školy, so systémom hodnotenia žiakov našej školy a podobne. Po ňom sa budú konať triedne rodičovské združenia vo svojich triedach. Vaša účasť je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Školská jedáleň-tel. kontakt

  Školská jedáleň-tel. kontakt

  Pani vedúca našej školskej jedálne má nový pracovný telefonický kontakt= 032/6401592. Prosíme všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy, aby volali iba na toto číslo, ohľadom stravovania, odhlasovania zo stravy, ohľadom poplatkov za stravu a podobne. Ďakujeme Vám za pochopenie. Pekný deň....

 • Nový školský rok 2019/2020

  Nový školský rok 2019/2020

  Prajeme žiakom, rodičom, učiteľom, všetkým zamestnancom hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, úspechov a pohody v novom školskom roku. To, či bude úspešný, záleží na každom jednom z nás.

 • Želanie na leto 2019:

  Želanie na leto 2019:

  Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci, milí žiaci, rodičia,

  želáme všetkým slnečné prázdniny a pohodovú dovolenku. Oddýchnite si, načerpajte nové sily.

  Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2019/2020.

 • Oznam

  Oznam

  Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru:

  -  zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

  Požiadavky – kvalifikačné predpoklady, 1. atestácia, 5 rokov praxe, e-mail:  zssmshorna.streda@gmail.comtel: 032/7773175.

 • Pomôcka pre rodičov našej školy

  Pomôcka pre rodičov našej školy

  Tu na webovej stránke našej školy po prihlásení sa rodiča je ďalšia pomôcka pre rodičov našej školy - Tento modul umožňuje rodičovi kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať. Link - odkaz na návod si pozrite TU.

 • Škola v prírode - fotky

  Škola v prírode - fotky

  Fotky zo školy v prírode 20.5. - 24.5.2019 a vôbec fotky z aktivít našej materskej školy a základnej školy si môžte pozrieť aj TU - Fotogaléria2.

 • Oznam

  Oznam

  Zber papiera v našej škole skončil 31.5.2019. Ďakujeme.

 • Deň Zeme

  Deň Zeme

  Dňa 26.4.2019 naši žiaci v rámci Dňa Zeme upratovali v okolí našej školy i v uliciach obce Horná Streda.  Fotky viď TU.

 • Aktivity v predmete Technika v našej škole:

  Aktivity v predmete Technika v našej škole:

     V rámci vyučovania v predmete technika v našej škole sa obnovila spolupráca našej školy s firmou VACUUMSCHMELZE. – VAC. Každý utorok k nám zavítajú dvaja odborní zamestnanci s firmy VAC a v našej školskej dielni rôznymi aktivitami zapájajú našich žiakov do technických prác s drevom, s kovom a s plastom, s praktickým používaním technických nástrojov (pílka, pilník, rašpľa, brusný papier, kladivko a pod.).Cieľom tejto spolupráce a aktivity je podpora výučby technických predmetov, nadchnúť žiakov našej školy aj pre techniku, aby mladí ľudia získali prehľad o rôznorodých možnostiach. Viď fotky v albume.  Fotky TU.  V.Ž.

 • 5.12.2018-Vianočné aranžovanie:

  5.12.2018-Vianočné aranžovanie:

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda veľmi pekne Ďakuje pani Vargovej za neustálu ochotu, pomoc a za spoluprácu pri vianočnom aranžovaní v našej škole s našimi žiakmi. Ďakujeme. Fotky si môžte pozrieť TU.

 • 3.12.2018-Zdobenie medovníkov:

  3.12.2018-Zdobenie medovníkov:

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda veľmi pekne Ďakuje pani Mackovej a jej synovi za neustálu ochotu, pomoc a za spoluprácu pri zdobení medovníkov v našej škole s našimi žiakmi. Ďakujeme. Fotky TU a ďalšie fotky TU.

 • Výtvarná súťaž -projekt

  Minulý školský rok 2017/2018 sa uskutočnila výtvarná súťaž ,,Dominanta obce". Víťazkou sa stala Petra Krajčová žiačka 8.triedy. Jej pekná, úspešná výtvarná práca bola zapojená do projektu maľovanej cyklomapy Stredné Považie deťom. Našej žiačke Petre Krajčovej srdečne Gratulujeme a Ďakujeme jej za výbornú reprezentáciu školy. Viď Diplom:

 • Prednášky CPPPaP

  Prednášky CPPPaP

   Dňa 29.11.2018 sa v škole v Hornej Strede uskutočnili prednášky pre žiakov 2.stupňa, ktoré nám odprednášala CPPPaP Nové Mesto nad Váhom. Za čo im veľmi pekne Ďakujeme.

  - 6. a 7.ročník: „Šikana, týka sa to aj nás“ – ako správanie, ktoré nie je tolerovateľné v žiadnom prostredí, ani tom školskom. Čo so sebou prinášam, riziká, následky, aktéri a pod.

  - 8. + 9.ročník: „Voľba k povolaniu“ – profesijná orientácia pre žiakov – 1.smerová voľba = výber správnej strednej školy.

  5. + 6.ročník - „Čo sa môže a čo nie – pravidlá, prečo ich dodržiavať“ – zásady, ktoré platia v každodennom živote a sú súčasťou spolužitia s inými ľuďmi, ochraňujú nás, vedú nás životom....  Pekný deň prajeme....

 • Divadelné predstavenie

  Divadelné predstavenie

  Dňa 16.11.2018 sa v našej školy uskutočnilo pre našich žiakov veľmi pekné, zaujímavé divadelné predstavenie divadla Clipperton ,,Zlatá rybka."  Viď fotky v školskej galérii....

 • Týždeň vedy a techniky

 • Exkurzia

  Dňa 9.11.2018 navštívili naši žiaci v rámci exkurzie Hvezdáreň v Partizánskom. Fotky sú TU.

 • Športová aktivita

  Športová aktivita

  V rámci telesnej výchovy v prvom ročníku ZŠ sa v našej škole realizuje testovanie v rámci projektu ,,Testovanie pohybových predpokladov prvákov“. Cieľom tohto celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor. Testovanie v celkovo desiatich parametroch a činnostiach absolvujú v týchto dňoch žiaci 1. ročníka v základných školách po celom Slovensku. Tu si môžete pozrieť FOTKY z testovania našich šikovných športovcov prvákov v disciplíne ,,Kotúľanie 3 lôpt".

 • Ďalšie aktivity celej školy

  Ďalšie aktivity celej školy

  V tieto pekné jesenné dni v rámci techniky aj v rámci aktivít a činnosti Materskej školy a ŠKD-družiny pomáhajú naši šikovní, pracovití žiaci spolu s učiteľmi a s prevádzkovými zamestnancami čistiť aj okolie našej školy. Zbierame odpadky, hrabeme lístie, upratujeme okolie a tešíme sa aj z krásneho uprataného prostredia okolo našej školy.

   Pekný jesenný deň prajeme....  

strana: