Navigácia

Kalendár akcií

 • Pozvánka

  Pozvánka

  Triedna učiteľka Mgr. Ingrid Palková srdečne pozýva rodičov prvákov na otvorenú hodinu slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutoční dňa 21.1.2019 v čase od 07:30 do 08:15 hod. Na účasť rodičov a priateľov školy sa tr. uč. a jej prváčikovia už teraz veľmi tešia.

 • Oznam

  Oznam

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že konzultačné rodičovské združenia budú 28.1.2019 (pondelok) od 15:00 h do 17:00 h v budove našej školy. Prítomní budú všetci učitelia. Rodičia majú možnosť sa informovať o správaní a o prospechu svojho dieťaťa za I. polrok 2018/ 2019 formou individuálnych konzultácií. 

  Vaša účasť na konzultácii v škole je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Tešíme sa na Vašu návštevu. Pekný deň....

 • Vianočný pozdrav

  Vianočný pozdrav

  Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

  Ďakujeme Vám za spoluprácu, za podporu a priazeň v roku 2018. Želáme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky plné porozumenia a lásky v kruhu najbližších. Zažite príjemnú atmosféru Vianoc, ktorá Vás naplní energiou a odhodlaním. 

  V roku 2019 Vám želáme zdravie, šťastie a úspechy v osobnom i pracovnom živote.

  Zamestnanci ZŠ s MŠ Horná Streda.

 • Ďalšie aktivity ZŠ s MŠ Horná Streda

  Ďalšie aktivity ZŠ s MŠ Horná Streda
 • Oznam školskej jedálne:

  Oznam školskej jedálne:

  Milí rodičia!

  Prosíme o úhradu stravného za mesiac december 2018 najneskôr do 17.12.2018. Prosíme rodičov, aby skontrolovali stav úhrad všetkých obedov svojich detí. Dĺžnikom za neuhradené obedy z minulých mesiacov budeme posielať doporučene upomienky.

  Vopred ďakujeme.  Pekný deň prajeme....

 • Voľné pracovné miesto:

  Voľné pracovné miesto:

  S nástupom od 1.2.2019 prijmeme do školského klubu detí v Hornej Strede vychovávateľku. Záujemcov s pedagogickým vzdelaním prosíme volať na číslo +42132/7773112 alebo na mobil=0940/700487. Žiadosť, životopis a motivačný list prosíme poslať na e-mail- zssmshorna.streda@gmail.com.

 • 5.12.2018-Vianočné aranžovanie:

  5.12.2018-Vianočné aranžovanie:

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda veľmi pekne Ďakuje pani Vargovej za neustálu ochotu, pomoc a za spoluprácu pri vianočnom aranžovaní v našej škole s našimi žiakmi. Ďakujeme. Fotky si môžte pozrieť TU.

 • 3.12.2018-Zdobenie medovníkov:

  3.12.2018-Zdobenie medovníkov:

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda veľmi pekne Ďakuje pani Mackovej a jej synovi za neustálu ochotu, pomoc a za spoluprácu pri zdobení medovníkov v našej škole s našimi žiakmi. Ďakujeme. Fotky TU a ďalšie fotky TU.

 • Výtvarná súťaž -projekt

  Minulý školský rok 2017/2018 sa uskutočnila výtvarná súťaž ,,Dominanta obce". Víťazkou sa stala Petra Krajčová žiačka 8.triedy. Jej pekná, úspešná výtvarná práca bola zapojená do projektu maľovanej cyklomapy Stredné Považie deťom. Našej žiačke Petre Krajčovej srdečne Gratulujeme a Ďakujeme jej za výbornú reprezentáciu školy. Viď Diplom:

 • Prednášky CPPPaP

  Prednášky CPPPaP

   Dňa 29.11.2018 sa v škole v Hornej Strede uskutočnili prednášky pre žiakov 2.stupňa, ktoré nám odprednášala CPPPaP Nové Mesto nad Váhom. Za čo im veľmi pekne Ďakujeme.

  - 6. a 7.ročník: „Šikana, týka sa to aj nás“ – ako správanie, ktoré nie je tolerovateľné v žiadnom prostredí, ani tom školskom. Čo so sebou prinášam, riziká, následky, aktéri a pod.

  - 8. + 9.ročník: „Voľba k povolaniu“ – profesijná orientácia pre žiakov – 1.smerová voľba = výber správnej strednej školy.

  5. + 6.ročník - „Čo sa môže a čo nie – pravidlá, prečo ich dodržiavať“ – zásady, ktoré platia v každodennom živote a sú súčasťou spolužitia s inými ľuďmi, ochraňujú nás, vedú nás životom....  Pekný deň prajeme....

 • Testovanie 5-2018

  Testovanie 5-2018

  V stredu 21.11.2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka TESTOVANIE 5-2018 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Z našej školy bolo zapojených 10 žiakov. Cieľom je zistiť vedomostnú úroveň žiakov z učiva 1. stupňa uvedených predmetov. Fotky TU.

 • Divadelné predstavenie

  Divadelné predstavenie

  Dňa 16.11.2018 sa v našej školy uskutočnilo pre našich žiakov veľmi pekné, zaujímavé divadelné predstavenie divadla Clipperton ,,Zlatá rybka."  Viď fotky v školskej galérii....

 • Týždeň vedy a techniky

 • Exkurzia

  Dňa 9.11.2018 navštívili naši žiaci v rámci exkurzie Hvezdáreň v Partizánskom. Fotky sú TU.

 • Športová aktivita

  Športová aktivita

  V rámci telesnej výchovy v prvom ročníku ZŠ sa v našej škole realizuje testovanie v rámci projektu ,,Testovanie pohybových predpokladov prvákov“. Cieľom tohto celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor. Testovanie v celkovo desiatich parametroch a činnostiach absolvujú v týchto dňoch žiaci 1. ročníka v základných školách po celom Slovensku. Tu si môžete pozrieť FOTKY z testovania našich šikovných športovcov prvákov v disciplíne ,,Kotúľanie 3 lôpt".

 • Ďalšie aktivity celej školy

  Ďalšie aktivity celej školy

  V tieto pekné jesenné dni v rámci techniky aj v rámci aktivít a činnosti Materskej školy a ŠKD-družiny pomáhajú naši šikovní, pracovití žiaci spolu s učiteľmi a s prevádzkovými zamestnancami čistiť aj okolie našej školy. Zbierame odpadky, hrabeme lístie, upratujeme okolie a tešíme sa aj z krásneho uprataného prostredia okolo našej školy.

   Pekný jesenný deň prajeme....  

 • Oznam pre rodičov

  Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia!

  Triedne konzultačné rodičovské združenie sa uskutočnili dňa 19.11.2018 (pondelok) od 15:00 - 17:00 h. Vaša účasť je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Pekný deň....😃

 • Testovanie T5-2018

  Testovanie T5-2018

    stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.  Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Základné informácie nájdete TU: základné_info ďalšie: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

 • Okresné kolo stolný tenis

  Okresné kolo stolný tenis

  Dňa 6.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže ZŠ stolný tenis-žiačky. Naše dievčatá v zložení Klára Moravanská, Ema Pastorková a Betka Stachová podali bojovný výkon, keď sme hrali vyrovnanú partiu so žiačkami zo ZŠ Stará Turá. Druhý zápas sme prehrali s víťazom tejto súťaže so ZŠ Kpt. Nálepku, N.Mesto n/V. Umiestnili sme sa na 8.mieste v okrese Nové Mesto nad Váhom v stolnom tenise. Našim súťažiacim žiačkam Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Fotky TU.

strana: