Navigácia

Kalendár akcií

 • Ponuka práce v MŠ

  Ponuka práce v MŠ

     S nástupom od 1.1.2019 prijmeme do našej materskej školy v Hornej Strede učiteľku MŠ. Záujemcov s pedagogickým vzdelaním prosíme volať na číslo +42132/7773112 alebo na mobil=0940/700487. Žiadosť, životopis a motivačný list prosíme poslať na e-mail- zssmshorna.streda@gmail.com.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov
 • Slávnostné otvorenie nového ihriska

  Slávnostné otvorenie nového ihriska

       Dňom 26.9.2018 bolo pre radosť detí, ale aj pani učiteliek MŠ, dané do užívania novovybudované detské ihrisko. Pri otvorení pán starosta Ľubomír Krajňanský a pán riaditeľ Mgr. Peter Vrábel, zaželali deťom veľa pekných hier a zážitkov. Pri tejto príležitosti deti dostali od pána starostu balóniky s rozprávkovým motívom. Aj touto cestou sa chceme v mene zamestnancov a detí MŠ pánovi starostovi za krásne ihrisko ešte raz veľmi pekne poďakovať. Fotky z otvorenia nového ihriska v MŠ v Hornej Strede sú TU.

  Kolektív zamestnancov MŠ.

 • Oboznámenie sa s dokumentami školy

  Oboznámenie sa s dokumentami školy

  Dobrý deň,

  dávame do pozornosti oboznámenie sa so školským poriadkom a ďalšími dokumentami tu na našom webe v ľavom panely Dokumenty-poriadky.

  Pekný deň prajeme.

 • Oznam

  Oznam

    Vážení rodičia,

    Plenárne Rodičovské združenie bolo 24.9.2018 (pondelok) o 16:00 h v budove našej školy v Spoločenskej miestnosti, kde sa prítomní rodičia okrem iného oboznámili so školským poriadkom školy, so systémom hodnotenia žiakov našej školy a podobne. Po ňom sa konali triedne rodičovské združenia vo svojich triedach. Vaša účasť je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Prítomným rodičom Ďakujeme za účasť.

 • Beh Terryho Foxa

  Beh Terryho Foxa

       História Behu Terryho Foxa sa viaže na životný príbeh mladého Kanaďana, ktorému bola v 18 rokoch amputovaná noha postihnutá rakovinou kosti. V bolesti a utrpení, ktoré Terry prežíval a ktoré videl u ostatných pacientov, sa zrodila túžba prekonať bezmocnosť a podniknúť niečo čo by napomohlo k boju proti tejto zákernej chorobe. Rozhodol sa bežať naprieč Kanadou a usporiadať zbierku finančných prostriedkov na výskum rakoviny. Po intenzívnom tréningu a starostlivej príprave sa 12 apríla 1980 vydal z východného pobrežia kanadskej provincie Newfoundland na trať "maratónu nádeje". Za 143 dní ubehol 5 565 km, denne absolvoval v priemere 42 km. V Thunder Bay v provincii Ontario bol nútený svoj hrdinský maratón ukončiť. Rakovina sa rozšírila do pľúc a 28. júna 1981 ešte ani nie 23-ročného Terryho premohla. Terry fox sa zapísal do sŕdc miliónov Kanaďanov. Stal sa národným hrdinom a z jeho "maratónu nádeje" vznikla tradícia, ktorá veľmi rýchlo prenikla za hranice Kanady.

  Aj v našej škole sa každoročne  na počesť Terryho Foxa uskutočňuje symbolický beh, ktorým si pripomíname hrdinstvo mladého Kanaďana a zároveň potrebu pomoci všetkým ľuďom postihnutých zákernou chorobou - rakovinou. Inak tomu nebolo aj dňa 21.9.2018. Cez 3.vyučovaciu hodinu I.stupeň a cez 5.hodinu II.stupeň si žiaci zasúťažili v behu Terryho Foxa.

  Tu sú výsledky - 1.stupeň: DIEVČATÁ= 1.miesto vyhrala SOFIA ŠIMKOVÁ zo 4.triedy, 2.miesto Kristínka Markechová z 2.triedy, 3.miesto Verena Rehorčíková z 3.triedy a na 4.mieste sa umiestnila Martinka Košútová z 2.triedy. GRATULUJEME

  1.stupeň CHLAPCI- 1.miesto vyhral ŠIMON MARKECH zo 4.triedy, 2.miesto obsadil Dávid Valovič z 3.triedy, 3.miesto Mário Makový zo 4.triedy, 4.miesto Alex Krajčo z 3.triedy, 5.miesto Thomas Učen a na 6.mieste spomedzi všetkých žiakov 1.stupňa skončil prvák Matúško Valovič. GRATULUJEME.   

  V behu žiačok 2.stupňa zvíťazila Terka Čačíková, na  2.mieste skončila Lenka Magálová, 3.miesto obsadila Vanesa Hladká, GRATULUJEME. A 2.stupeň CHLAPCI- 1.miesto vyhral Jakub Šupka z 8.triedy, 2.miesto obsadil Dávid Hladký taktiež z 8.triedy, 3.miesto Denis Kotula zo 6.triedy, 4.miesto Matej Moravčík z 5.triedy,  5.miesto Tomáš Vatrt, GRATULUJEME. Fotky TU.

 • Kúzelná fyzika

  V piatok 21.9.2018 sa uskutočnilo v našej škole predstavenie ,,Kúzelná fyzika“ zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla). Jednotlivé experimenty boli vyberané tak, aby zaujali našich žiakov 1.stupňa aj 2.stupňa. Cieľom KF je vyvolať záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu. Fotky sú TU.

 • Šport v Hornej Strede

  Šport v Hornej Strede

  V piatok 14.9.2018 HK Piešťany uskutočnil v našej škole ,,Nábor našich žiakov" do HK Havran.... Fotky z tejto športovej akcie TU.

 • Ponuka krúžkov 2018/2019:

  Ponuka krúžkov 2018/2019:

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok žiaka základnej školy na záujmové vzdelávanie (na krúžky). Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v školskom roku 2018/2019 poskytovať. Triedni učitelia rozdali žiakom vzdelávacie poukazy a zoznam krúžkov-prihlášku. Rodič poukaz podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, alebo na činnosť v ŠKD.

  Činnosť krúžkov, organizovaných školou sa začína od 1.10.2018.

  Najneskôr do 21.9.2018 je potrebné odovzdať vyplnený a podpísaný vzdelávací poukaz aj prihlášku s vypísanými krúžkami (max. dva) o ktoré máte záujem.

  Ponuka krúžkov v našej škole v školskom roku 2018/ 2019: 

  1. Športový krúžok 2. stupeň Mgr. Vrábel - štvrtok 

  2. Športový krúžok 1. stupeň Mgr. Žitňanský - pondelok 

  3. Príprava na Testovanie9 SJL Mgr. Mačurová - pondelok

  4. Príprava na Testovanie9 MAT Mgr. Uherčík - utorok

  5. Krúžok ,,Všehochuť“ 1.stupeň- Mgr. Zacharová - utorok

  6. Krúžok varenia 5.-9.tr. Ing. Kyselicová - utorok

  7. Krúžok šikovných rúk pre 3., 4., 5.tr. Mgr. Palková - streda.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/ 2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/ 2019

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Opäť je tu nový školský rok. Ako vždy sa školský rok začína 1. septembra, ale dvere školy sa pre Vás otvorili v pondelok 3. septembra 2018 o 7:20 h.   Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo o 7,30 h v budove školy na chodbe na prízemí. Po slávnostnom otvorení sa žiaci pobrali so svojimi triednymi učiteľmi do svojej triedy, kde boli žiaci informovaní o ďalších pokynoch k školskému vyučovaniu. Program prvého vyučovacieho dňa trval do 8:45 h.

  3.9.2018 sa obedy nevydávali - iba pre MŠ a ani ŠKD-družina nebol ešte v prevádzke. Obedy aj ŠKD budú riadne v prevádzke od 4.9.2018. Materská škola je riadne v prevádzke od 3.9.2018.

  Vyučovanie podľa rozvrhu u nás v škole začne 4.9.2018 v utorok 4. vyučovacou hodinou - rozvrh viď na tomto webe školy v ľavom panely modulov.  FOTKY TU.

 • Oddychová zóna pri MŠ

  Oddychová zóna pri MŠ

     Vedenie školy v spolupráci s obecným úradom Horná Streda sa snaží pre žiakov, pre rodičov, pre priateľov našej školy aj pre zamestnancov školy neustále vylepšovať podmienky v našej škole. Tu vidíte fotky z vybudovanej Oddychovej zóny pre školkárov pri MŠ. Fotky TU.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje za našich školkárov, žiakov a zamestnancov školy pánovi starostovi Ľubomírovi Krajňanskému aj obecnému úradu Horná Streda za neustálu spoluprácu a pomoc pri vylepšovaní podmienok a skrášľovaní priestorov v našej škole. ĎAKUJEME. vž

 • Letné želanie....

  Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, rodičia,

  želáme Vám všetkým slnečné pohodové prázdniny a príjemnú letnú dovolenku. Oddýchnite si, načerpajte nové sily. Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2018/2019.

  Vedenie školy

 • Športové hry - 1.miesto z 31 základných škôl a štvrťfinále:

  Športové hry - 1.miesto z 31 základných škôl a štvrťfinále:

    Naša škola sa opäť aktívne zapojila do veľkej športovej akcie - ,,Športovej olympiády" základných škôl ŠPORTOVÉ HRY 5.6.2018 v Jaslovských Bohuniciach, kde sa ZÚČASTNILO AŽ 31 ZÁKLADNÝCH ŠKôL=CCA 970 ŽIAKOV. Súťažilo sa vo futbale, vybíjanej aj v atletike. Všetkým našim žiakom Ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. Naši mladší žiaci 2. - 4.ročníka v súťaži vo futbale vyhrali všetky zápasy a prebojovali sa AŽ DO FINÁLE a v ňom jasne vyhrali 1.MIESTO z 31 prítomných základných škôl. GRATULUJEME!!!! Treba spomenúť aj účasť našich žiakov futbalistov 5.- 7.roč. vo štvrťfinále, v ktorom utrpeli prvú prehru na týchto športových hrách. Výborne si viedli naši žiaci aj v súťaži vo vybíjanej - mladší a starší, kde vyhrali po tri svoje zápasy. Ešte raz Ďakujeme našim žiakom za výbornú reprezentáciu našej školy.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje aj za našich žiakov obecnému úradu Horná Streda a pánovi starostovi Hornej Stredy Ľubomírovi Krajňanskému za ďalšie vybavenie a uhradenie dopravy autobusom pre našich žiakov na túto veľkolepú športovú súťaž. ĎAKUJEME. Športu zdar! FOTKY - LINK TU.  Mgr. Viliam Žitňanský.

 • Celoslovenské finále

  Dňa 1.6.2018 naši žiaci 4. ročníka reprezentovali našu školu ,,Hornostredku"  v celoslovenskom finále súťaže v cudzom jazyku "Language Flower - Jazykový kvet 2018", ktoré sa konalo v Mestskej hale v Nitre. Žiaci súperili s ďalšími 7 víťazmi krajských finálových kôl a získali tak krásne 3. miesto. Vyučujúca je na svojich žiakov veľmi hrdá.   Blahoželáme!                                            tr.uč. Mgr. Ingrid Palková

   

 • MŠ - ,,Prečo nám nepovieš svoj príbeh vo farbách?":

  Tieto dve výtvarné práce boli vybrané v projekte ART CREATIVE PROJEKT na tému "Prečo nám nepovieš svoj príbeh vo farbách?" a reprezentujú naše Slovensko a našu školu na svetovej konferencii k 70. výročiu založenia OMEP. Druhá časť súťaže sa uskutoční v Prahe. Celkovo sa do súťaže zapojilo 22 krajín. Práce našich dievčat sa dostanú aj do katalógu a budú tiež vystavené na národnej konferencii s medzinárodnou účasťou v novembri 2018 na Cypre. Názov prvej výtvarnej práce je Klárka v Krakovianskom kroji a názov druhej práce je Kristínka Moja rodina.

 • Prednáška ,,Prevencia zubného kazu":

  Prednáška ,,Prevencia zubného kazu":

        Pre školkárov a pre žiakov 1.stupňa bola u nás v škole dňa 29.5.2018 prednáška o prevencii a starostlivosti o zuby - ,,Prevencia zubného kazu". Dozvedeli sa, ako sa správne čistia zuby a prečo je dôležité sa o ne starať. Zistili, že žuvačka zuby nevyčistí a preto si musia čistiť svoje zúbky minimálne dvakrát denne správnou technikou. Obrázky a slová niekedy nestačia na zodpovedanie všetkých detských otázok. Preto i prostredníctvom rozprávky získali škôlkári aj žiaci odpovede na otázky o zubnej hygiene. Na tejto prednáške sa porozprávali, aké dôležité je správne stravovanie v živote človeka, ktoré potraviny by mali jesť a ktoré by mali obmedziť.

  Hlavným cieľom tejto prednášky bolo vysvetliť mladším žiakom : - ako sa majú správne starať o svoj chrup, - ako zabrániť vzniku zubného kazu, -hygiena ústnej dutiny, -technika čistenia zubov a výživa. Prednáška deti veľmi zaujala a prispela k uvedomeniu si, aká dôležitá je starostlivosť o zuby.

  Všetkým deťom želáme zdravý a šťastný úsmev☺!  Fotky z prednášky TU.        Mgr. Viliam Žitňanský

 • Škola v prírode v Dudinciach

  Škola v prírode v Dudinciach

  Od 21.5.2018 do 25.5.2018 boli naši žiaci v škole v prírode v Dudinciach v Penzióne u Mlynárky.   Fotky TU.

 • MŠ - Detská športová olympiáda

  MŠ - Detská športová olympiáda

     V sobotu, 12. 5. 2018 sa deti našej MŠ zúčastnili detskej športovej olympiády v Považanoch. Súťažili medzi sebou deti materských škôl Považany, Potvorice, Brunovce, Horná Streda a Pobedim, ktoré dovŕšili päť rokov. Našu materskú školu reprezentovalo osem detí, menovite Klárka Ďurišová, Romanka Votavová, Paťo Mikuš, Nikolasko Čeliga, Mateo Janíček, Jurko Babulic, Nikolasko Moravčík a Martinko Markech.

      Všetky deti dokázali, že majú športového ducha, pretože ich výkony boli aj napriek veľmi teplému a slnečnému počasiu úžasné. Naše deti si v štyroch disciplínach vybojovali spolu päť medailí. Klárka Ďurišová za 1. miesto v skoku do diaľky z miesta a za 2. miesto v behu na 100 metrov, Paťo Mikuš za 1. miesto v behu na 100 metrov, Mateo Janíček za 2. miesto v behu na 20 metrov a Nikolasko Čeliga za 3. miesto v hode do diaľky tenisovou loptičkou.

  Všetkým srdečne gratulujeme. Všetky deti, ktoré sa zúčastnili olympiády, boli odmenené vecnými darčekmi. Od pána starostu, p. Krajňanského, dostali za reprezentáciu našej MŠ sladké odmeny. Ďakujeme. Týmto sa chcem poďakovať aj rodičom zúčastnených detí, že sa rozhodli venovať sobotné dopoludnie športu a svoje deti na túto skvelú akciu priviezli. Fotky TU.     Bc. Jana Jankechová, zástupkyňa MŠ

 • Atletika - okresné kolo

  Atletika - okresné kolo

  Na štadióne AFC v Novom Meste nad Váhom sa dňa 11.5.2018 uskutočnilo OKRESNÉ kolo v atletike základných škôl. Stretli sa tu žiaci 2. stupňa ZŠ. Žiaci mali príležitosť zažiť skutočné preteky a obľúbiť si tak napríklad atletiku alebo šport vo všeobecnosti. Našu školu s veľkou snahou reprezentovali dievčatá- K.Balážová, N. Pastorková, K.Bieliková, T.Čačíková, A.Stachová, K.Moravanská, K.Hruboňová a chlapci- P. Potočný, M.Pavlovič, J.Šupka, J.Brunovský, Š. Masár, N.Kvasnička pod dohľadom pána učiteľa Mgr. Viliama Žitňanského. Na stupni víťazov skončila naša žiačka KLÁRA MORAVANSKÁ NA 3.MIESTO V OKRESE v hode kriketkou. Na peknom 4.mieste v okrese sa umiestnila naša žiačka KRISTÍNA BALÁŽOVÁ v skoku do diaľky iba o 3 cm za 3.miestom výkonom 390 cm. Kristína Balážová dosiahla ďalšie pekné umiestnenie 6.miesto v behu na 60 m. Za zmienku stojí aj 9.miesto v okrese ALŽBETY STACHOVEJ vo vrhu guľou. Všetkým našim žiakom GRATULUJEME a ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy. Športu zdar!

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje aj za našich žiakov športovcov obecnému úradu Horná Streda a pánovi starostovi Hornej Stredy Ľubomírovi Krajňanskému za vybavenie a uhradenie dopravy autobusom pre našich žiakov na túto športovú súťaž. Ďakujeme. Fotky - link TU.  Mgr. Viliam Žitňanský.

 • Súťaž v cudzom jazyku “Language Flower 2018”

  Súťaž v cudzom jazyku “Language Flower 2018”

  Opäť po roku pani učiteľka Mgr. Ingrid Palková prihlásila svojich žiakov 4.ročnika do súťaže v anglickom jazyku Jazykový kvet v kategórii dráma. Po minuloročnom reprezentovaní školy prebojovaním sa až do celoslovenského finále, sme to tento školský rok skúsili znova s novou drámou “ Snow White and the seven dwarfs”. Sústredili sme sa hlavne na pozdvihnutie jazykovej úrovne nášho prejavu, pretože sme už o rok starší, skúsenejší a jazykovo zdatnejší, čo sa týka anglického jazyka. Dňa 9. marca 2018 sme súťažili v krajskom semifinálovom kole v Trenčíne, kde sme obsadili 1. miesto a postúpili sme do krajského finálového kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla tiež v Trenčíne. Aj tu sme získali 1. miesto a postup do celoslovenského finálového kola, ktoré sa uskutoční dňa 1.júna 2018 v Nitre. Všetkým, ktorí sa tešia z nášho úspechu, ktorí nám fandia a nepohrdnú pochvalou za naše úsilie, vynaloženú námahu a vytrvalosť, veľmi pekne ďakujeme. Aj milé slová od vás nám dávajú pocit zadosťučinenia a veľmi si ich vážime. Samozrejme, nejde nám o víťazstvo, ale hlavné je, že sa radi učíme cudzí jazyk takouto formou a na súťažiach môžeme reprezentovaním zviditeľniť našu malú školičku. Taktiež máme možnosť pozrieť si výkony svojich rovesníkov z iných škol a získavame tak nové cenné skúsenosti. Fotky z tejto súťaže sú TU.

  Držte nám palce na celoslovenskom finále v Nitre.

  Ďakujeme. ☺  Mgr. Ingrid Palková a jej 11 šikovných štvrtákov.

strana: