Navigácia

Kalendár akcií

POP 2018/2019, ŠkVP: Školský poriadok ZŠ Školský poriadok MŠ Vnútorný systém hodnotenia Školský vzdelávací program Skratky predmetov Vnútorný poriadok školy Správa o VVČ ZŠ 2017/2018 Správa MŠ o VVČ 2017/2018 Smernica o úrazoch Smernica o sťažnostiach Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania DODATOK k školskému poriadku Finančná gramotnosť

Dokumenty

Školský vzdelávací program

Vzhľadom na veľký rozsah dokumentov Školský vzdelávací program - Škola plus ŠkVP Materská škola sú tieto dokumenty k nahliadnutiu v pracovné dni od 7:10 h do 15:10 h v kancelárii riaditeľa školy.