Navigácia

Kalendár akcií

Dožinky v Hornostredke Vianočné trhy a besiedka Turnaj v malom futbale a vo florbale Turnaj o putovný pohár starostu obce Beh Terryho Foxa Lyžiarsky výcvik Plavecký výcvik Rodičovský ples Deň matiek Deň narcisov Vianočné a jarné pečenie Škola v prírode Projektové dni Návšteva žiakov v ŠZŠ Mórica Beňovského vo Vrbovom

Akcie

Rodičovský ples

Rodičovský ples

V našej obci sa každoročne  koná rodičovský ples organizovaný rodičovským združením pri ZŠ s MŠ v Hornej Strede. Výťažok z plesu je použitý na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok pre našich školákov.      Ďakujeme vám, že svojou účasťou podporujete rozvoj našej školy.