Navigácia

Kalendár akcií

2 % z dane príjmov Zápis do 1. ročníka Pre rodičov prvákov Ako správne písať Ako sa učiť Ako sa dobre učiť Testovanie piatakov NOVEMBER 2018 Poradenstvo Povinná školská dochádzka Rozpis zvonení Dôležité termíny pre rodičov deviatakov Askoll Potvorice-Duálne vzdelávanie Polročné vysvedčenie 2018/2019 Úrazy cez prázdniny Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

Rodičom

Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

 

..............................................................................................................................................

(meno,  priezvisko,  adresa  zákonného zástupcu)

 

 

 

Titl.: Riaditeľstvo

 

ZŠ s MŠ Horná Streda

 

Partizánska 391

 

                                                                                           916 24 Horná Streda

                                                                                               

 

 

 

Vec

 

Žiadosť  o individuálne  začlenenie (zmena formy vzdelávania)

 

 

 

 

Žiadam   Vás   týmto   o individuálne    začlenenie    môjho      syna   /   dcéry   

 

..........................................................................., nar.:........................,  t. č. žiak/a ...................... 

                      (meno a priezvisko dieťaťa)

 

ročníka  Vašej školy v zmysle odborných odporúčaní z príslušného poradenského zariadenia. 

 

 

 

        

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

 

        

 

 

S pozdravom

 

 

 

                                                                                   ............................................

                                                                                                                    (podpis  žiadateľa)

 

 

 

V Hornej Strede dňa..................................

 

VZOR-ziadost-rodic-o-ZACLENENIE.doc