Navigácia

Kalendár akcií

2 % z dane príjmov Zápis do 1. ročníka Pre rodičov prvákov Ako správne písať Ako sa učiť Ako sa dobre učiť Testovanie piatakov NOVEMBER 2018 Poradenstvo Povinná školská dochádzka Rozpis zvonení Dôležité termíny pre rodičov deviatakov Askoll Potvorice-Duálne vzdelávanie Polročné vysvedčenie 2018/2019 Úrazy cez prázdniny Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

Rodičom

Ako sa učiť

Dobré rady ako sa správne učiť:       
 

 
Čo sa odporúča: 

 
- najlepšie medzi treťou a piatou hodinou poobede, keď vrcholí schopnosť sústredenia 
- učiť sa dá aj medzi siedmou a ôsmou večer, schopnosť sústrediť sa je však slabšia 
- vo vlastnej izbe alebo aspoň kútiku, bez rušivých momentov  
- pravidelne, asi hodinu až hodinu a pol denne  
- text si raz- dvakrát prečítať  
- po doučení si povedať nahlas osvojenú látku  
- robiť si v škole kvalitné poznámky  
- počas učenia si robiť prestávky ako v škole  
 

 
Čo sa neodporúča :  

 
- učiť sa tesne pred spánkom  
- učiť sa v rušivom prostredí / zapnutý televízor, návšteva 
- kričať na deti, keď nechápu
- deťom pri učení stále pomáhať - lepšie je naučiť ich, ako by sa mali učiť samy  
- odkladať si učivo a úlohy na poslednú chvíľu
- učiť sa najskôr obľúbené predmety a až potom náročné či neobľúbené, neostane už na ne energia  
- robiť si najskôr domáce úlohy zo všetkých predmetov a potom sa učiť. Lepšie je urobiť si úlohu a hneď sa z daného predmetu aj naučiť.