Navigácia

Kalendár akcií

2 % z dane príjmov Zápis do 1. ročníka Pre rodičov prvákov Ako správne písať Ako sa učiť Ako sa dobre učiť Testovanie piatakov NOVEMBER 2018 Poradenstvo Povinná školská dochádzka Rozpis zvonení Dôležité termíny pre rodičov deviatakov Askoll Potvorice-Duálne vzdelávanie Polročné vysvedčenie 2018/2019 Úrazy cez prázdniny Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

Rodičom

Testovanie piatakov NOVEMBER 2018

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 vo všetkých ZŠ v Slovenskej republike z predmetov matematika, slovenský jazyka a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.  

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.  

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.  

Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú predĺžený čas.