Navigácia

Kalendár akcií

2 % z dane príjmov Zápis do 1. ročníka Pre rodičov prvákov Ako správne písať Ako sa učiť Ako sa dobre učiť Testovanie piatakov NOVEMBER 2018 Poradenstvo Povinná školská dochádzka Rozpis zvonení Dôležité termíny pre rodičov deviatakov Askoll Potvorice-Duálne vzdelávanie Polročné vysvedčenie 2018/2019 Úrazy cez prázdniny Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

Rodičom

Rozpis zvonení

                                                                                                                                                   

 

                                                               Rozpis hodín a prestávok na našej škole platný v školskom roku 2011/ 2012

   

1. hodina
7.30 - 8.15
1. prestávka
8.15 - 8.25
2. hodina
8.25 - 9.10
2. prestávka- desiatová
9.10 - 9.20
3. hodina
9.20 - 10.05
3. prestávka- veľká
10.05 - 10.25
4. hodina
10.25 - 11.10
4. prestávka
11.10 - 11.20
5. hodina
11.20 - 12.05
5. prestávka
12.05 - 12.15
6. hodina
12.15 - 13.00
6. prestávka - OBED
13.00 - 13.30
7. hodina
13.30 - 14.15
 
Krúžky
13.30 - 15.30