Navigácia

Kalendár akcií

Výchovný poradca Harmonogram pre 2018/ 2019 Duálne vzdelávanie: Testovanie piatakov NOVEMBER 2019 Poruchy učenia Poruchy správania Integrácia žiakov a poruchy učenia Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov Stredné školy Desatoro deviataka Informácie pre deviatakov PRE DEVIATAKOV: Pred štartom na strednú školu Osemročné gymnázium Informácie pre rodičov žiakov 5.ročníka Bilingválne gymnázium Povinná školská dochádzka REŠPEKT! Vzor odvolania Pomoc psychológa Testovanie 9-2019 Linky - kontakty

Výchovný poradca

Duálne vzdelávanie:

Duálne vzdelávanie prezentácia- Dual Pro.

Kam na strednú školu, duálne vzdelávanie TU.

Výhody duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie je vo vyspelých západných európskych krajinách veľmi rozšírené. Jeho podstata spočíva v spojení praxe a teórie, avšak s vyšším dôrazom práve na prax.

  • Praktické vyučovanie tvorí 50 %, teoretické 50 %.
  • Praktické vyučovanie sa uskutočňujú priamo vo firmách, kde sa žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami. Práca v týchto firmách s Duálnym vzdelávaním je čistá a zárobkovo veľmi zaujimavá. 
  • Príplatok za produktívnu prácu=2 € - 2,50 € za hodinu a  podnikové štipendium= 1.ročník štúdia v strednej škole s Duálnym vzdelávaním=40 EUR, 2.ročník= 60 €, 3.ročník= 80 €, 4.ročník= 100 EUR.
  • Ubytovanie na internáte a doprava do miesta vzdelávania s príspevkom od zamestnávateľa=zadarmo.
  • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta u jedného z vybraných zamestnávateľov.
  • Po ukončení štúdia – výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.
  • Aktívna výučba cudzích jazykov (nemčina, angličtina) zadarmo.
  • Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov jednotlivých zamestnávateľov.
  • Stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom zamestnávateľa.
  • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev