Navigácia

Kalendár akcií

Výchovný poradca Harmonogram pre 2018/ 2019 Duálne vzdelávanie: Testovanie piatakov NOVEMBER 2019 Poruchy učenia Poruchy správania Integrácia žiakov a poruchy učenia Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov Stredné školy Desatoro deviataka Informácie pre deviatakov PRE DEVIATAKOV: Pred štartom na strednú školu Osemročné gymnázium Informácie pre rodičov žiakov 5.ročníka Bilingválne gymnázium Povinná školská dochádzka REŠPEKT! Vzor odvolania Pomoc psychológa Testovanie 9-2019 Linky - kontakty

Výchovný poradca

Stredné školy

Nové Mesto nad Váhom
             
            - Gymnázium M.R. Štefánika -  www.gmrsnm.edu.sk
            - Bilingválne slovensko-španielske gymnázium M. R. Štefánika - www.bilgymnmv.edu.sk
            - Stredná odborná škola Bzinská 11 - www.spsnmnv.sk
           -  Stredná odborná škola Jánošíkova 4  - vwww.sosnmnv.sk
           -  Stredná odborná škola Piešťanská 80 - www.prvasosnmnv.sk
           -  Spojená škola sv. Jozefa - www.gymklcovenmv.edu.sk


            Trenčín
     
         -
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne - www.glstn.sk
         - Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta - www.pasatn.sk
         - Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne - www.piar.gtn.sk
         - Osemročné športové gymnázium -www.sportgymtn.edu.sk
         - Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín - www.oa-tn.edupage.org
         - Stredná odborná škola zdravotnícka - www.szstn.sk
         - Stredná umelecká škola - www.sustn.sk
         - Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša -www.spssstantn.sk
         - Spojená odborná škola podnikania, Trenčín -www.sosptn.edupage.org
         - Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14 - www.soussokoltn.sk
         - Dopravná akadémia - www.souztn.sk
         - Stredná odborná škola letecko - technická Trenčín - www.soslt.edupage.org
         - Stredná odborná škola Jilemnického 24 - www.zsshsao-tn.sk
         - Súkromná stredná odborná škola Kubranská 80 - www.ssos.sk
         - Súkromné gymnázium Futurum - www.sgfuturum.sk

   
        Piešťany
         
        - Gymnázium Pierra de Coubertina - www.gypy.sk
        - Gymnázium sv. Michala Archanjela - www.cigypn.sk
        - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera - www.hastropy.sk
        - Stredná priemyselná škola elektrotechnická - www.spsepn.edu.sk
        - Stredná odborná škola záhradnícka - www.szaspn.sk
        - Stredná odborná škola technická - www.soueaspn.sk
        - Stredná odborná škola obchodu a služieb - www.zssospn.edu.sk


        Stará Turá

        - Súkromná hotelová akadémia  -www.sosst.sk/shastt
        - Stredná odborná škola Športová 675 -www.sosst.sk


        Vrbové

        - Stredná odborná škola - http://www.souvrbove.edu.sk
        - Gymnázium - http://www.gvrbove.sk/biling_gym.php
       

        Myjava

        - Gymnázium Myjava- www.gymy.sk
        - Stredná priemyselná škola -www.spsmyj.sk
        - Stredná odborná škola Trokanova 3 -www.zssmy.edu.sk