Navigácia

Kalendár akcií

Výchovný poradca Harmonogram pre 2018/ 2019 Duálne vzdelávanie: Testovanie piatakov NOVEMBER 2019 Poruchy učenia Poruchy správania Integrácia žiakov a poruchy učenia Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov Stredné školy Desatoro deviataka Informácie pre deviatakov PRE DEVIATAKOV: Pred štartom na strednú školu Osemročné gymnázium Informácie pre rodičov žiakov 5.ročníka Bilingválne gymnázium Povinná školská dochádzka REŠPEKT! Vzor odvolania Pomoc psychológa Testovanie 9-2019 Linky - kontakty

Výchovný poradca

Desatoro deviataka

DESATORO DEVIATAKA

 

      1. Systematicky sa pripravuj na Testovanie 9

          z matematiky a slovenského jazyka (www.statpedu.sk).

 

  2. Urob si test záujmov  (www.povolania.eu).

 

  3. Pozri si video o povolaniach (www.infoabsolvent.cz).

 

  4. Pozri si naplnenosť stredných škôl (www.svsmi.sk).

 

  5. Sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy.

 

  6. Prezri si stránku informačného centra mladých

      (www.icm.sk – menu Pracovný servis).

 

  7. Zúčastni sa s rodičmi Dňa otvorených dverí na vybranej strednej škole.

 

  8. Prezri si stránku ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

      (www.upsvar.sk – menu Služby zamestnanosti – kariéra).

 

  9. Ak máš nejaký problém týkajúci sa voľby strednej školy,

      využi konzultačné hodiny výchovného poradcu.

 

10. Pri voľbe strednej školy sa rozhodni správne, lebo sa rozhoduješ o svojej budúcnosti.