Navigácia

Kalendár akcií

Žiacka školská rada

Členovia Žiackej školskej rady

JAKUB DOMIN - PREDSEDA

TOMÁŠ VATRT,

LUCIA HALIENKOVÁ,

DAVID POTOČNÝ,

KATARÍNA BIELIKOVÁ,

MGR. LENKA MAČUROVÁ - koordinátor.

9.