Navigácia

Kalendár akcií

FOTOALBUM MŠ: Informácie o zápise detí do MŠ OZNAMY: Pedagogické poradenstvo pre rodičov Rady pre rodičov škôlkárov Rozvoj reči dieťaťa Problémy a ich eliminovanie Žiadosť o prijatie do MŠ Školský poriadok MŠ 2015/ 2016 Správa o VVČ 2012/2013 Správa o VVČ 2011/2012 Výučba anglického jazyka Rozlúčka s predškolákmi 2012/2013 Správa o VVČ 2013/2014

Rady pre rodičov škôlkárov

Rady pre rodičov pre rodičov škôlkárov:

 1. Chodiť s dieťaťom medzi rovesníkov – aj keď má súrodenca.
 2. Nechať dieťa na určitú dobu v prítomnosti iného známeho človeka.
 3. Zamerať sa na rozvoj sebaobslúžnych činností – nechať dieťa samostatne sa obliecť, najesť ...
 4. Rozvrhnúť čas tak, aby sme dieťa nesúrili, ak má čosi urobiť samo – nechať dieťa vykonávať sebaobslúžne činnosti samo, znamená počítať s tým, že danú činnosť bude vykonávať dlhšie, ako doposiaľ, keď ste mu pomáhali.
 5. Urobiť si čas na spoločnú hru – akceptovať význam spontánnej hry pre dieťa.
 6. Urobiť si čas na čítanie rozprávky.
 7. Počas dňa využívať možnosti rozprávať sa s dieťaťom.
 8. Oceniť ak sa dieťaťu darí, nevhodné správanie jasne odmietnuť -vysvetliť, prečo bolo odmietnuté.
 9. Nevyhrážať sa dieťaťu materskou školou.
 10. Oboznámiť dieťaťa s materskou školou, ktorú bude navštevovať.
 11. Informovať sa u riaditeľa, učiteľky MŠ o priebehu adaptácie.
 12. Stanoviť dieťaťu presný režim – každá MŠ sa riadi presne stanoveným režimom dňa.
 13. Všímať si povahové vlastnosti dieťaťa – ak je dieťa introvert, utiahnuté, plačlivé. Neizolovať ho od rovesníkov, práve naopak, o to častejšie sa stretávať s kamarátmi a dospelými.
 14. Začať s prípravou na MŠ najneskôr od jeho zápisu do MŠ.
 15. Pravidelnosť pri postupnom osamostatňovaní dieťaťa.                                                                   Spracovala: Mgr. Stanislava Mihóková, PhD.

 

Správny úchop ceruzky ako základ grafomotoriky

Správny úchop

Správne držanie ceruzky je dôležité pre neskoršie plynulé písanie. Pri správnom úchope sa malíček ľahko dotýka papiera, ceruzku dieťa drží tromi prstami – ukazovák vedie pohyb ceruzky dolu, prostredník nahor a palec vedie pohyb ceruzky dopredu. Ceruzka je voľne položená na kožnej riase medzi palcom a ukazovákom. Medzi hrotom ceruzky a prstom by mali byť asi 2 cm. Ak dieťa drží ceruzku príliš nízko, je obmedzený pohyb prstov, ak ju drží vysoko, ceruzka sa veľmi ťažko ovláda (problém s výškou úchopu môžeme vyriešiť jednoducho- na ceruzku navlečieme tenkú gumičku).

1.jpg

 

2.jpg

 

Nesprávne úchopy

Držanie ceruzky príliš nízko

3.jpg

 

Držanie ceruzky príliš vysoko

4.jpg

 

Držanie ceruzky štyrmi prstami

5.jpg

 

Držanie ceruzky s príliš veľkým tlakom

6.jpg

 

Cigaretový úchop

7.jpg

 

Klarinetový úchop

8.jpg

 

Úchop s palcom cez ceruzku

9.jpg

 

Úchop s vysoko položeným ukazováčikom

10.jpg                                                   Zdroj: http://psychologicka1.webnode.sk/predskolsky-vek/nespravne-uchopy/