Navigácia

Kalendár akcií

Vybavenie školy

VYBAVENIE ŠKOLY

 • Predškolskú prípravu v MŠ v budove školy
 • Nové dve triedy ŠKD - družiny na prízemí
 • Nová moderná jazyková učebňa
 • Pekne vynovené priestory pri telocvičniach - šatne, toalety, sprchy, chodby a kabinety telesnej výchovy
 • Internetová žiacka knižka
 • Nový školský nábytok v triedach 1.stupňa s novou parketovou podlahou
 • Nové plastové okná
 • Nové žalúzie v triedach
 • Interaktívne tabule
 • Projektory
 • Nový školský rozhlas v triedach
 • Učebňa informatiky s PC aj s interaktívnou tabuľou
 • Wifi pripojenie na internet
 • Prírodovedná učebňa
 • Školské dielne
 • Bezdrôtové mikrofóny s reproduktorom
 • Školská knižnica
 • Spoločenská miestnosť
 • Jedáleň
 • Cvičná kuchynka pre žiakov
 • Nové - vynovené WC pre chlapcov
 • Dve telocvične = malá a veľká 
 • Stolnotenisové stoly pre stolný tenis - ping pong
 • Multifunkčné ihrisko
 • Školský dvor
 • Zvonenie hudbou-pesničkami