Navigácia

Kalendár akcií

Projekty

Komplexný poradenský systém

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Národný projekt VUDPaP. Škola sa zapojila prostredníctvom výchovného poradcu- Viliam Žitňanský, ktorý obdržal vzdelávací balíček a online prístup do diagnostického nástroja COMDI a e-learningového nástroja.