Navigácia

Kalendár akcií

Projekty

Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Škola získala kompletné zariadenie na využívanie IKT (interaktívna tabuľa s príslušenstvom) vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch v rámci projektu ,,Moderné vzdelávanie". Zariadenie bolo nainštalované v učebni informatiky v utorok 9.12.2014.