Navigácia

Kalendár akcií

Projekty

AMV

Aktivizujúce metódy vo výučbe

Do projektu sa zapojila MŠ aj ZŠ.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Škola získa edukačný balíček - kompletnú hmotnú pomôcku, ktorá bude slúžiť na nácvik edukačných postupov.