Navigácia

Kalendár akcií

Pomôcky pre žiakov

Školské potreby pre žiakov

Pomôcky pre žiakov 1. stupňa:

- 1. ročník-  Zošit č. 511 = 5 ks,  Zošit č. 513 = 4 ks,  Zošit č. 624 1 ks (slovník), zastrúhaná ceruzka (HB alebo č. 2) 3 ks,
 pero pre prváka = 2 ks, farbičky, školské dosky,  handričky na pero,  obaly na zošity, guma, strúhatko, malý uterák, mydlo, toaletný papier, prezúvky v plátenom vrecku, 

Výtvarná výchova: vodové farby, temperové farby, paleta, štetec plochý 1 ks, štetec okrúhly 2 ks- tenký, hrubý, lepidlo,
             nožnice, pravítko, handrička, umelý pohárik na vodu, výkresy A3=10 ks, výkresy A4=20 ks, farebný papier=1 sada,
             kufrík pre tieto pomôcky na výtvarnú výchovu.

Telesná výchova: tričko, krátke športové nohavice, ponožky, tepláková súprava, tenisky, švihadlo, plátené vrecko

- 2. ročník-  Zošit č. 512=10 ks,  Zošit č. 513=5 ks, Zošit č. 520=2 ks,  Zošit č. 624=1 ks, Zošit na hudobnú výchovu 1 ks,

výkresy A3=15 ks, výkresy A4=20 ks, úbor na telesnú výchovu označený menom v plátenom vrecúšku, prezúvky v plátenom vrecku, uterák, mydlo, toaletný papier, farebné papiere 1 sada, plochý štetec 1 ks, okrúhle štetce 2 ks,
 čierny tuš, pierko, voskovky, fixky, temperové farby v tube, vodové farby, igelit na lavicu, kufrík na výtvarné potreby
 handrička na štetce, nádoba na vodu na výtvarnú výchovu, lepidlo, nožnice, plastelína, ceruzku č. 2, č. 3, zelené a červené pero, farebné ceruzky, guma, strúhatko, trojuholníkové pravítko s ryskou.

- 3. ročník-  Zošit č. 523=12 ks,  Zošit č. 513=8 ks, Zošit č. 520=2 ks, Zošit č. 624=1 ks, slovníček1 ks, Zošit na hudobnú   výchovu 1 ks, výkresy A3=20 ks, výkresy A4=20 ks, úbor na telesnú výchovu označený menom v plátenom  vrecúšku,       prezúvky v plátenom vrecku, uterák, mydlo, toaletný papier, farebné papiere 1 sada, ploché štetce 2 ks, okrúhle štetce 2 ks
  čierny tuš + pierko, voskovky, fixky, temperové farby v tube, vodové farby, igelit na lavicu, kufrík na výtvarné potreby,
  handra na štetce, umelý pohárik na vodu na výtvarnú výchovu, lepidlo, nožnice, plastelína, zastrúhanú ceruzku č. 2, č. 3,
  zelené a červené pero, farebné ceruzky, guma, strúhatko, trojuholníkové pravítko s ryskou, kružidlo.

- 4. ročník-  Zošit č. 523=6 ks, Zošit č. 524=10 ks, Zošit č. 544=1 ks, Zošit č. 520=2 ks, Zošit č. 624=2 ks, Zošit na      hudobnú výchovu 1 ks, výkresy A3=15 ks, výkresy A4=20 ks, úbor na telesnú výchovu označený menom v plátenom    vrecúšku, prezúvky v plátenom vrecku, uterák, mydlo, toaletný papier, farebné papiere = 1 sada, ploché štetce 1 ks
 okrúhle štetce 2 ks, temperové farby v tube, vodové farby, kufrík na výtvarné potreby, handrička na štetce, umelý  pohárik na vodu na výtvarnú výchovu, lepidlo, nožnice, ceruzku č. 2, č. 3,   zelené a červené pero,  farebné ceruzky
 guma, strúhatko, trojuholníkové pravítko s ryskou, rovné pravítko kružidlo.

 

Pomôcky pre žiakov 2. stupňa:

-5. ročník

 Zošit č. 544 4 ks
 Zošit č. 540 3 ks
 Zošiť č. 644 1 ks (slovník)
 Zošit č. 460 1 ks
 Zošit č. 420 1 ks
 Zošit č. 524 5 ks
 Zošit č. 464 1 ks
 Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

 kružidlo
 1 trojuholník s ryskou
 1 rrovné pravítko
 farebné ceruzky
 ceruzku č. 2, č. 3
 nožničky
 lepidlo
 temperové farby v tubách
 vodové farby 
 nádobka na vodu
 handra na výtvarnú výchovu
 igelit na lavicu
 výkresy A3 20 ks
 výkresy A4 10 ks
 obaly na knihy a zošity
 úbor na telesnú výchovu
 prezúvky
 uterák, mydlo
 toaletný papier
 farebné papiere
 ploché štetce 2 ks
 okrúhle štetce 2 ks
 čierny tuš + pierko
 voskovky
 fixky
 guma, strúhatko

- 6. ročník

 Zošit č. 544 5 ks
 Zošit č. 540 4 ks
 Zošiť č. 644 1 ks (slovník)
 Zošit č. 460 1 ks
 Zošit č. 420 2 ks
 Zošit č. 524 5 ks
 Zošit č. 464 1 ks
 Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

 kružidlo
 1 trojuholník s ryskou
 1 rovné pravítko
 farebné ceruzky
 ceruzku č. 2, č. 3
 nožničky
 lepidlo
 temperové farby v tubách
 vodové farby 
 nádobka na vodu
 handra na výtvarnú výchovu
 igelit na lavicu
 výkresy A3 20 ks
 výkresy A4 10 ks
 obaly na knihy a zošity
 úbor na telesnú výchovu
 prezúvky
 uterák, mydlo
 toaletný papier
 farebné papiere
 ploché štetce 2 ks
 okrúhle štetce 2 ks
 čierny tuš + pierko
 voskovky
 fixky
 guma, strúhatko

- 7. ročník

 Zošit č. 544 5 ks
 Zošit č. 540 5 ks
 Zošiť č. 644 1 ks (slovník)
 Zošit č. 460 1 ks
 Zošit č. 420 2 ks
 Zošit č. 524 6 ks
 Zošit č. 464 1 ks
 Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

 kružidlo
 1 trojuholník s ryskou
 1 rovné pravítko
 farebné ceruzky
 ceruzku č. 2, č. 3
 nožničky
 lepidlo
 temperové farby v tubách
 vodové farby 
 nádobka na vodu
 handra na výtvarnú výchovu
 igelit na lavicu
 výkresy A3 20 ks
 výkresy A4 10 ks
 obaly na knihy a zošity
 úbor na telesnú výchovu
 prezúvky
 uterák, mydlo
 toaletný papier
 farebné papiere
 ploché štetce 2 ks
 okrúhle štetce 2 ks
 čierny tuš + pierko
 voskovky
 fixky
 guma, strúhatko

- 8. a 9. ročník

 Zošit č. 544 5 ks
 Zošit č. 540 4 ks
 Zošit č. 644 1 ks (slovník)
 Zošit č. 460 1 ks
 Zošit č. 420 2 ks
 Zošit č. 524 6 ks
 Zošit č. 464 1 ks
 Zošit č. 520 1 ks
 Zošit na hudobnú výchovu 1 ks

 kružidlo
 1 trojuholník s ryskou
 1 rovné pravítko
 farebné ceruzky
 ceruzku č. 2, č. 3
 nožničky
 lepidlo
 temperové farby v tubách
 vodové farby 
 nádobka na vodu
 handra na výtvarnú výchovu
 igelit na lavicu
 výkresy A3 20 ks
 výkresy A4 10 ks
 obaly na knihy a zošity
 úbor na telesnú výchovu
 prezúvky
 uterák, mydlo
 toaletný papier
 farebné papiere
 ploché štetce 2 ks
 okrúhle štetce 2 ks
 čierny tuš + pierko
 fixky
 guma, strúhatko
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:
+42132/7773175 - riaditeľ 
+42132/7773112 - ekonómka 
+421940/700487 - zástupca riaditeľa školy