Navigácia

Kalendár akcií

Dožinky v Hornostredke Vianočné trhy a besiedka Turnaj v malom futbale a vo florbale Turnaj o putovný pohár starostu obce Beh Terryho Foxa Lyžiarsky výcvik Plavecký výcvik Rodičovský ples Deň matiek Deň narcisov Vianočné a jarné pečenie Škola v prírode Projektové dni Návšteva žiakov v ŠZŠ Mórica Beňovského vo Vrbovom

Akcie

Dožinky v Hornostredke

  Každú jeseň sa našej škole koná akcia organizovaná hospodárom Hornostredákom, ktorý pozýva všetkých hornostredákov na prehliadku svojej úrody.

Dožinky – slávnosť spojená s ukončením hospodárskeho roka, ďakovanie za úrodu, oslava hojnosti....V duchu tejto myšlienky sa konalo druhý októbrový týždeň pod patronátom hospodára „Hornostredáka“ v priestoroch chodby Základnej školy s materskou školou v Hornej Strede aranžovanie z jesenných plodov. ,,Hornostredák “ dozeral na dožinky v Hornej Strede. Rodičia i starí rodičia neváhali a s radosťou sa podelili o svoju bohatú úrodu a kus poctivej  práce zo svojho „humna“ či záhradky. Ochotne svojim deťom a vnúčatám pomohli priniesť plody do školy, ako i so samotnou prípravou plodov na aranžovanie. Učitelia vďačne deťom poradili, ako ich nápady zrealizovať do konenčej podoby.
Kreativita a fantázia detí nakoniec premenila tekvice, cibuľu, gaštany, jablká, šípky, zrniečka plodov do obrazu samotného hospodára „Hornostredáka“, ježka s jabĺčkami, vázy plnej kvetov, či tekvicovej slnečnice. 
Žiaci tak ukázali za pomoci dospelých, ako sa môžu z jesenných plodov razom stať krásne umelecké diela. Zároveň sa tak mohli hravou formou poučiť o význame záhradkárčenia ich rodičov, či starkých, ako aj o dôležitosti zastúpenia ovocia a zeleniny z pohľadu zdravej výživy v ich každodennom jedálnom lístku. S „Hornostredákom“ sme tak spoločne uzavreli tohtoročnú pestovateľskú sezónu a už teraz sa spolu s ním tešíme na budúcoročnú úrodu.