Navigácia

Kalendár akcií

Dožinky v Hornostredke Vianočné trhy a besiedka Turnaj v malom futbale a vo florbale Turnaj o putovný pohár starostu obce Beh Terryho Foxa Lyžiarsky výcvik Plavecký výcvik Rodičovský ples Deň matiek Deň narcisov Vianočné a jarné pečenie Škola v prírode Projektové dni Návšteva žiakov v ŠZŠ Mórica Beňovského vo Vrbovom

Akcie

Vianočné trhy a besiedka

Je už tradíciou, že na našej škole sa každoročne v zimnom období konajú vianočné trhy, na ktoré sa žiaci pripravujú už niekoľko týždňov vopred. Za pomoci triednych učiteľov a vychovávateliek vyrábajú rôzne výrobky od výmyslu sveta. Od roku 2011 sa trhy konajú aj na námestí v našej obci, kde vládne príjemná vianočná atmosféra spojená s príchodom Mikuláša a rozsvietením stromčeka. Ku tejto akcii sa samozrejme vždy pripájajú aj naši najmenší z materskej školy. Mamičky a babičky nám vždy napečú množstvo vianočných dobrôt a tie najšikovnejšie mamičky navyrábajú krásne vianočné dekorácie. Na túto milú akciu sa vždy veľmi tešíme.