Navigácia

Kalendár akcií

Dožinky v Hornostredke Vianočné trhy a besiedka Turnaj v malom futbale a vo florbale Turnaj o putovný pohár starostu obce Beh Terryho Foxa Lyžiarsky výcvik Plavecký výcvik Rodičovský ples Deň matiek Deň narcisov Vianočné a jarné pečenie Škola v prírode Projektové dni Návšteva žiakov v ŠZŠ Mórica Beňovského vo Vrbovom

Akcie

Lyžiarsky výcvik

Každý rok počas zimných mesiacov poriada naša škola lyžiarsky kurz pre našich žiakov.

  • Cieľom lyžiarskeho kurzu pre začiatočníkov a slabých lyžiarov je osvojiť si základné lyžiarske zručnosti a vedomosti na úrovni bezpečného pohybu na lyžiach v nenáročnom teréne.
  • Cieľom lyžiarskeho kurzu pre pokročilých lyžiarov je zdokonaliť sa v lyžiarskej technike a zvládnuť základy carvingového lyžovania.
  • Teoretické vedomosti žiakov - medzinárodné pravidlá správania sa na zjazdovkách, pravidlá jazdy na vleku, pravidlá správania sa pri stretnutí so snežným vozidlom, označenie zjazdoviek a tratí.

Posledný deň každý žiak absolvuje tzv. „jazdu zručnosti“ v ktorej predviedie svoje lyžiarske schopnosti a zručnosti nadobudnuté počas výcviku. Jazda zručnosti zahŕňa rôzne prvky lyžiarskej techniky, napr. zjazd šikmo svahom, obrat, zjazd po spádnici, oblúky ľubovoľným spôsobom, zastavenie, výstup obojstranným prívratom, výstup bokom, obojstranným prívratom zastaviť vo vyznačenom úseku, …

Bližšie informácie o jednotlivých ročníkoch lyžiarskeho výcviku nájdete v dokumente : Lyžiarsky výcvik