Navigácia

Kalendár akcií

Dožinky v Hornostredke Vianočné trhy a besiedka Turnaj v malom futbale a vo florbale Turnaj o putovný pohár starostu obce Beh Terryho Foxa Lyžiarsky výcvik Plavecký výcvik Rodičovský ples Deň matiek Deň narcisov Vianočné a jarné pečenie Škola v prírode Projektové dni Návšteva žiakov v ŠZŠ Mórica Beňovského vo Vrbovom

Akcie

Plavecký výcvik

Na našej škole sa z organizačných dôvodov koná plavecký výcvik každé 2 roky.

Žiaci našej školy vyrastajú len pár kilometrov od mesta Piešťany a  je iste pre tretiakov a štvrtákov sviatkom, keď môžu päť dní v školskom roku navštevovať bazén v rámci plaveckého výcviku v spomínanom meste. 
Pod vedením skúsených plavčíkov sa oboznámia s bazénom, s vodou, ktorá im najskôr siaha po bradu, po oči a nakoniec sa niektorí odvážia i do hĺbky. Dostanú „mokré vysvedčenie“, ktoré je dôkazom toho, že zvládli plavecký kurz. Voda sa stala ich kamarátkou. Fotky.