Navigácia

Kalendár akcií

Dožinky v Hornostredke Vianočné trhy a besiedka Turnaj v malom futbale a vo florbale Turnaj o putovný pohár starostu obce Beh Terryho Foxa Lyžiarsky výcvik Plavecký výcvik Rodičovský ples Deň matiek Deň narcisov Vianočné a jarné pečenie Škola v prírode Projektové dni Návšteva žiakov v ŠZŠ Mórica Beňovského vo Vrbovom

Akcie

Deň matiek

 

Deň matiek

História tohto dňa siaha až späť k antike. V starovekom Grécku oslavovali ženy, ako osoby ktoré boli darcom života, už pred našim letopočtom. Oslavy trvali niekedy až tri dni, najčastejšie od 15. – 18.marca. V novodobom pomýšľaní sa Deň Matiek dostal do povedomia až začiatkom 20. storočia a to vďaka Anne Marie Jarvisovej. Po uplynutí dvoch rokov sa už tento sviatok oslavoval v 45 štátoch Spojených štátoch Amerických. Táto iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek.

Aj na našej škole si tento sviatok každý rok pripomíname milým kultúrnym programom pre všetky mamičky aj babičky z našej obce.