Navigácia

Kalendár akcií

2 % z dane príjmov Zápis do 1. ročníka Pre rodičov prvákov Ako správne písať Ako sa učiť Ako sa dobre učiť Testovanie piatakov NOVEMBER 2018 Poradenstvo Povinná školská dochádzka Rozpis zvonení Dôležité termíny pre rodičov deviatakov Askoll Potvorice-Duálne vzdelávanie Polročné vysvedčenie 2018/2019 Úrazy cez prázdniny Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

Rodičom

2 % z dane príjmov

 

Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Hornej Strede

 

Prosba o 2 percentá Vašej už zaplatenej dane z príjmu za rok 2018

                        

                         Milí rodičia a priatelia školy,  

 

touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2018 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ v Hornej Strede.

                         Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

                          Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

 

                          Ako rodičovské združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

 

Ďakujeme

 

Postup na poukázanie 2 %

pre zamestnancov

(ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

1. Po vykonaní ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň zo strany Vášho zamestnávateľa požiadajte, aby Vám Váš zamestnávateľ vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení  dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.

3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb podľa inštrukcií v Poučení na vyplnenie vyhlásenia, ktoré je pripojené k Vyhláseniu.

4. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú chcete prijímateľovi poukázať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, pošlite alebo doručte riaditeľke školy do 27.4.2019, ostatné vybavíme za Vás, alebo doručte do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

pre podnikateľov (fyzické a právnické osoby)

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je obsiahnuté v daňovom priznaní za rok 2018. Prosíme Vás – ak ste si vybrali ako príjemcu Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Hornej Strede a uviedli do príslušných kolónok v daňovom priznaní tieto údaje:

                IČO: 3 7 9 1 9 6 6 1

                Právna forma: Občianske združenie

                Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Hornej Strede

                Sídlo:  Partizánska 391 , 916 24 Horná Streda

 

Tlačivo na stiahnutie:  2 % tlačivo TU. (V tlačive aktualizovať rok na 2018)

 

Vopred Vám ďakujeme