Navigácia

Kalendár akcií

Pre rodičov prvákov Ako sa dobre učiť Ako správne písať Ako sa učiť Zápis do 1. ročníka Testovanie piatakov NOVEMBER 2018 2 % z dane príjmov Poradenstvo Povinná školská dochádzka Rozpis zvonení Dôležité termíny pre rodičov deviatakov Polročné vysvedčenie 2019/2020 Úrazy cez prázdniny Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

Rodičom

Pre rodičov prvákov

1. Každý deň kontrolujte aktovku za prítomnosti svojho prváčika.
2. Každý deň zastrúhajte ceruzky, postupne naučte dieťa pripraviť si písacie potreby samostatne. Dieťa má mať v zásobe niekoľko ceruziek   a farbičiek. 
3. Pomáhajte dieťaťu v príprave školských potrieb a učebných pomôcok za jeho prítomnosti, spoločne ich dávajte do aktovky.
4. Školské pomôcky kúpte radšej až po porade s vyučujúcim. 
5. Príprava na vyučovanie by mala prebiehať v pokojnom a príjemnom prostredí, aby sa dieťa mohlo sústrediť na svoju prácu. 
6. Prípravu na vyučovanie rozdelím dieťaťu na kratšie časové intervaly, najlepšie dvakrát 15 minút. 
7. Príprava na vyučovanie má byť pravidelná, aby si dieťa upevnilo pracovné návyky. 
8. V pokoji sa porozprávajte s dieťaťom o tom, čo prežilo v škole, snažte sa odpovedať na jeho otázky. 
9. O spoločných kultúrnych zážitkoch (rozhlas, televízia, kino, divadlo, koncerty) sa s dieťaťom rozprávajte, snažte sa mu vysvetliť, čomu nerozumelo. Tým rozvíjate nenásilnou formou jeho rozumové vnímanie.
 

10. Svoje dieťa radšej pohlaďte, pochváľte za drobné úspechy. Snažte sa nehnevať, keď sa mu niečo nepodarí.
11. Keď už vie žiačik čítať sám, dbajte o to aby si každý večer prečítal krátky úryvok z knižky.
12. Každý problém riešte radšej s triednou učiteľkou, ktorá je zároveň aj Vaším výchovným poradcom.