Navigácia

Kalendár akcií

Výchovný poradca Harmonogram pre 2018/ 2019 Duálne vzdelávanie: Testovanie piatakov NOVEMBER 2019 Poruchy učenia Poruchy správania Integrácia žiakov a poruchy učenia Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov Stredné školy Desatoro deviataka Informácie pre deviatakov PRE DEVIATAKOV: Pred štartom na strednú školu Osemročné gymnázium Informácie pre rodičov žiakov 5.ročníka Bilingválne gymnázium Povinná školská dochádzka REŠPEKT! Vzor odvolania Pomoc psychológa Testovanie 9-2019 Linky - kontakty

Výchovný poradca

Pred štartom na strednú školu

 

Čím chceš byť?

Obchodníkom? Stavebným inžinierom? Kuchárom? Automechanikom? Učiteľom? Hoteliérom?

Je fajn, ak sa zo záľuby stane budúce povolanie.

Premýšľaj o svojej budúcnosti, porozmýšľaj, čím chceš byť.Niekoľko rád pred posledným rozhodnutím:

- získaj informácie o škole, ktorá ťa zaujíma

- zisti si podmienky na prijatie (SŠ ich zverejňujú na internetových stránkach)

- zváž si, či máš predpoklady na dokončenie štúdia

- poraď sa s rodičmi

- porozprávaj sa s výchovným poradcom školy

- navštív kamaráta, ktorý študuje na tej škole, na ktorú chceš ísťTypy stredných škôl:

- gymnázium - pripravuje na štúdium na vysoké školy

- stredná odborná škola (v 2 až 5-ročnom štúdijnom odbore) pripravuje na výkon odborných a  robotníckych povolaní

- konzervatórium - pripravuje na výkon umeleckých povolaní