Navigácia

Kalendár akcií

Výchovný poradca Harmonogram pre 2018/ 2019 Duálne vzdelávanie: Testovanie piatakov NOVEMBER 2019 Poruchy učenia Poruchy správania Integrácia žiakov a poruchy učenia Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov Stredné školy Desatoro deviataka Informácie pre deviatakov PRE DEVIATAKOV: Pred štartom na strednú školu Osemročné gymnázium Informácie pre rodičov žiakov 5.ročníka Bilingválne gymnázium Povinná školská dochádzka REŠPEKT! Vzor odvolania Pomoc psychológa Testovanie 9-2019 Linky - kontakty

Výchovný poradca

Pomoc psychológa

Ako vyhľadať pomoc psychológa? obrazok
Kto Vám podá pomocnú ruku?

  • osloviť triedneho učiteľa, požiadať ho o vypísanie návrhu na psychologické vyšetrenie, ktoré musí rodič podpísať
  • výchovný poradca pošle návrh na vyšetrenie príslušnému psychológovi, ktorý si dieťa predvolá na vyšetrenie 
  • dieťa sa zúčastní vyšetrenia v sprievode rodiča, ktorý musí mať zo sebou aj zdravotnú kartu dieťaťa
  • so záverom vyšetrenia je rodič oboznámený v deň vyšetrenia, písomnú správu s odporúčaniami pre pedagógov odošle psychológ do školy
  • rodič môže vyhľadať pomoc psychológa i bez toho, aby kontaktoval školu, obráti sa priamo na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Novom Meste nad Váhom alebo si vyberie súkromného psychológa
  • v odôvodnených prípadoch sa môže psychologické vyšetrenie uskutočniť aj bez súhlasu rodiča