Navigácia

Kalendár akcií

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Horná Streda
Email školy: zssmshorna.streda@gmail.com
Email na správcu obsahu: zssmshorna.streda@gmail.com
Telefón: +42132/7773175 - riaditeľ školy
+42132/7773112 - ekonómka
+42132/7773102 - materská škola
0904/381093 - vedúca školskej jedálne
Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
Adresa školy: ZŠ s MŠ Horná Streda,
Partizánska 391,
916 24 HORNÁ STREDA,
IČO: 36125440
E-mail školy a MŠ: zssmshorna.streda@gmail.com,
mshorna.streda1@gmail.com .
Webová adresa školy: www.zssmshornastreda.sk