Navigácia

Kalendár akcií

Zoznam tried

Názov
I. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Palková
Učebňa I. trieda
II. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barbora Zacharová
Učebňa II. trieda
III. Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Barbušinová
Učebňa III. trieda
IV. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Bartovičová
Učebňa IV. trieda
V. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Dzinová
Učebňa V. trieda
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Macejková
Učebňa VI. trieda
VII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Uherčík
Učebňa VII. trieda
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jaroslava Kyselicová
Učebňa VIII. trieda
Foto Foto Foto Foto Foto
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Mačurová
Učebňa IX. trieda

© aScAgenda 2019.0.1177 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2019