Navigácia

Kalendár akcií

Zoznam učiteľov

Foto Mgr. Peter Vrábel VP Rozvrh
Riaditeľ školy
Vedie krúžok: Športový krúžok pre II.stupeň ZŠ
Foto Mgr. Viliam Žitňanský ŽV Rozvrh
Zástupca riaditeľa školy
Vedie krúžok: Športový krúžok pre I.stupeň ZŠ
 
 
Bc. Jana Jankechová JJ Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Triedna učiteľka: Materská škola
 
 
PaedDr. Mária Barbušinová BM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.
 
 
Mgr. Gabriela Bartovičová BG Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.
 
 
Bc. Dagmar Burzová BD Učiteľka
Zástupca v triede: Materská škola
 
 
Mgr. Zuzana Dunajčíková DZ Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Dzinová DZL Rozvrh
Triedna učiteľka: V.
 
 
Hana Gálová GH Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD1
Vedie krúžok: Školský klub detí1
 
 
Mgr. Františka Chalániová ChF Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Jaroslava Kyselicová KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.
Vedie krúžok: Krúžok varenia pre 5.-9.triedu
 
 
Bc. Edita Lukáčiková LE Učiteľka v MŠ
Triedna učiteľka: Materská škola
 
 
Mgr. Michaela Macejková MM Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.
 
 
Mgr. Lenka Mačurová ML Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.
Vedie krúžok: Príprava na Testovanie9 SJL
 
 
Bc. Elena Masárová ME Učiteľka v MŠ
 
 
Mgr. Ingrid Palková PI Rozvrh
Triedna učiteľka: I.
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk pre 3., 4., 5.triedu
 
 
Mgr. Milan Uherčík UM Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.
Vedie krúžok: Príprava na Testovanie9 MAT
 
 
Mgr. Barbora Zacharová ZB Rozvrh
Triedna učiteľka: II.
Vedie krúžok: Krúžok ,,Všehochuť" 1.stupeň

© aScAgenda 2019.0.1177 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2019