Navigácia

Kalendár akcií

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Peter Vrábel VP Rozvrh
Riaditeľ školy
Vedie krúžok: Športový krúžok pre II.stupeň ZŠ
vrabel001@gmail.com
Foto Mgr. Viliam Žitňanský ŽV Rozvrh
Zástupca riaditeľa školy
Vedie krúžok: Športový krúžok pre I.stupeň ZŠ
vilo.zitnansky@gmail.com
 
 
Bc. Jana Jankechová JJ Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
Triedna učiteľka: Materská škola
zssmshorna.streda@gmail.com
 
 
PaedDr. Mária Barbušinová BM Rozvrh
Triedna učiteľka: III.
m.barbusinova@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Bartovičová BG Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.
gabina1972@gmail.com
 
 
Eva Božiková BE Učiteľka v MŠ
 
 
Bc. Dagmar Burzová BD Učiteľka
Zástupca v triede: Materská škola
dadka.burzova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Dunajčíková DZ Učiteľka
adelaine@post.cz
 
 
Mgr. Lucia Dzinová DZL Rozvrh
Triedna učiteľka: V.
luc.kadlecova@gmail.com
 
 
Hana Gálová GH Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD1
Vedie krúžok: Školský klub detí1
hanagalova34@gmail.com
 
 
Mgr. Františka Chalániová ChF Rozvrh
Učiteľka
chalaniova.f@gmail.com
 
 
Ing. Jaroslava Kyselicová KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.
Vedie krúžok: Krúžok varenia pre 5.-9.triedu
mipaonka@gmail.com
 
 
Bc. Edita Lukáčiková LE Učiteľka v MŠ
Triedna učiteľka: Materská škola
editalukacik@zoznam.sk
 
 
Mgr. Michaela Macejková MM Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.
michaela.macejkova@post.sk
 
 
Mgr. Lenka Mačurová ML Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.
Vedie krúžok: Príprava na Testovanie9 SJL
l.pavlovicova@gmail.com
 
 
Bc. Elena Masárová ME Učiteľka v MŠ
emil.masar@gmail.com
 
 
Mgr. Ingrid Palková PI Rozvrh
Triedna učiteľka: I.
Vedie krúžok: Krúžok šikovných rúk pre 3., 4., 5.triedu
palkovaingrid@gmail.com
 
 
Oľga Sabová SO Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: ŠKD2
 
 
Mgr. Milan Uherčík UM Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.
Vedie krúžok: Príprava na Testovanie9 MAT
uhercik.milan@gmail.com
 
 
Mgr. Barbora Zacharová ZB Rozvrh
Triedna učiteľka: II.
Vedie krúžok: Krúžok ,,Všehochuť" 1.stupeň
barbora.nidlova@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.03.2019

Voľné miesta na našej škole