Navigácia

Kalendár akcií

2 % z dane príjmov Zápis do 1. ročníka Pre rodičov prvákov Ako správne písať Ako sa učiť Ako sa dobre učiť Testovanie piatakov NOVEMBER 2018 Poradenstvo Povinná školská dochádzka Rozpis zvonení Dôležité termíny pre rodičov deviatakov Askoll Potvorice-Duálne vzdelávanie Polročné vysvedčenie 2018/2019 Úrazy cez prázdniny Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka

Rodičom

Dôležité termíny pre rodičov deviatakov

Stále neviete kam na strednú školu? Chcete zistiť dni otvorených dverí?

Pomôžeme Vám! Navštív server http://www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/.

 

http://www.uips.sk/regionalne-skolstvo - Nezamestnanosť absolventov stredných-škôl.

 

Dôležité termíny pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov v školskom roku 2015/ 2016

Výchovný poradca doručí zber nových informácií do Školského výpočtového strediska (ŠVS) v Liptovskom Mikuláši  3.11.2015
Celoslovenský projekt periodického testovania žiakov základných a stredných škôl pod názvom KOMPARO, na našej ZŠ pre žiakov 9. ročníka 5.11. 2015
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na  učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  20.2.2016

Výchovný poradca odošle do ŠVS zber posledných informácií

do 28.2.2016
Celoštátne Testovanie 9  žiakov 9. ročníkov základných škôl

6.4.2016

( 19.4.2015- náhr. t. )

Riaditeľ  SŠ zverejní kritériá pre ostatné (netalentové) učebné a študijné odbory

do 31.3.2016
Ta l e n t o v é   s k ú š k y 25.3. - 15.4.2016
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné  študijné a učebné odbory a na  8. ročné gymnáziá do 10.4.2016
1. k o l o   p r i j í m a c í ch   s k ú š o k 7.5.2016   a   10.5.2016
2. k o l o   p r i j í m a c í ch    s k ú š o k 19.6.2016