Navigácia

Kalendár akcií

Výchovný poradca Harmonogram pre 2018/ 2019 Duálne vzdelávanie: Testovanie piatakov NOVEMBER 2019 Poruchy učenia Poruchy správania Integrácia žiakov a poruchy učenia Dôležité termíny pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov Stredné školy Desatoro deviataka Informácie pre deviatakov PRE DEVIATAKOV: Pred štartom na strednú školu Osemročné gymnázium Informácie pre rodičov žiakov 5.ročníka Bilingválne gymnázium Povinná školská dochádzka REŠPEKT! Vzor odvolania Pomoc psychológa Testovanie 9-2019 Linky - kontakty

Výchovný poradca

Informácie pre deviatakov

   Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou a strednými školami (plán, naplnenosť, dĺžka štúdia, profilové predmety) môžete získať na stránkach:

 

www.strednaskola.sk

www.stredne-skoly.sk

www.stredneskoly.eu

www.svslm.sk

www.svetprace.sk

www.infovek.sk

www.kamnaskolu.sk

 

Stále nevieš kam na strednú školu? Chceš zistiť dni otvorených dverí? Pomôžeme ti! Navštív server http://www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/  (http://www.zoznamskol.eu/files/inzerce/letak-do-skol-ss_v3.pdf.).

 

www.uips.sk/regionalne-skolstvo-Nezamestnanosť absolventov stredných škôl

 

  Jednou z hlavných úloh výchovného poradcu (VP) je profesijná orientácia žiakov na SŠ. Začína sa v máji stretnutím VP so žiakmi 8. ročníka. Do konca júna sa odošle predbežný záujem žiakov 8. ročníka do výpočtového strediska. Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov na SŠ. V priebehu mesiacov november, december organizujeme so žiakmi exkurzie na SŠ, prípadne ich navštívia počas dní otvorených dverí s rodičmi.

Na našu školu pozývame zástupcov z rôznych SŠ, aby sme umožnili žiakom správny výber ich budúceho povolania.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8.. ročníka a za I. polrok 9. ročníka.

Národné testovanie T9-207 po ukončení vzdelávacieho programu ZŠ:                 

                      

- testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJL a MAT

- na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9 - 2017  

TESTOVANIE 9 - 2017  sa koná 5. apríla 2017 (streda)

- náhradné TESTOVANIE 9 - 2017  sa uskutoční 20. apríla 2017 (štvrtok)

- o TESTOVANIACH deviatakov sa dozviete viac (testy z minulých rokov, výsledky):

www.exam.sk

www.statpedu.sk

 

 

Prihláška na štúdium na SŠ:

Prihlášku vypĺňa ZŠ, zákonný zástupca a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú potvrdiť pediatrovi. Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na SŠ. V prípade, že má žiak záujem o školu, kde je potrebná aj talentová skúška, môže si podať aj tretiu prihlášku.

Ukážka: Prihláška na SŠ – 1.strana2.strana

 

Zápisný lístok:

Každý žiak obdrží v ZŠ 1 zápisný lístok. Žiak môže byť zapísaný len na jednu školu, na ktorú bol prijatý. V prípade rozhodnutia o zmene školy zákonný zástupca musí žiaka odhlásiť zo SŠ, kde bol zapísaný, zobrať zápisný lístok a opäť zapísať žiaka na inú SŠ.

Ukážka: Zápisný lístok žiaka na SŠ