• Zloženie RŠ:

   • Predseda RŠ: Ing. Libuša Zigová,

    Členovia RŠ: Linda Barbušinová, Monika Kusá, Milada Rehorčíková, Bc. Dagmar Burzová, Mgr. Gabriela Bartovičová,

                          Milada Rybanská, Ing. Kristína Brunovská, Jarmila Kováčová, Katarína Pakanová.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391
    916 24 Horná Streda
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje