• 2 % z dane príjmov

    •  

     Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Hornej Strede

      

     Prosba o 2 percentá Vašej už zaplatenej dane z príjmu za rok 2019

                             

                              Milí rodičia a priatelia školy,  

            touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za daný rok v prospech Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ v Hornej Strede.

                              Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

                               Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

                               Ako rodičovské združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 

     Ďakujeme.  RZ pri ZŠ s MŠ Horná Streda.

      

     Postup na poukázanie 2 %

     pre zamestnancov

     (ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

     1. Po vykonaní ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň zo strany Vášho zamestnávateľa požiadajte, aby Vám Váš zamestnávateľ vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení  dane.

     2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.

     3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb podľa inštrukcií v Poučení na vyplnenie vyhlásenia, ktoré je pripojené k Vyhláseniu.

     4. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú chcete prijímateľovi poukázať.

     5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, pošlite alebo doručte riaditeľke školy do 27.4. v danom roku, ostatné vybavíme za Vás, alebo doručte do 30.4. v danom roku na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      

     pre podnikateľov (fyzické a právnické osoby)

     Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je obsiahnuté v daňovom priznaní za daný rok. Prosíme Vás – ak ste si vybrali ako príjemcu Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Hornej Strede a uviedli do príslušných kolónok v daňovom priznaní tieto údaje:

                     IČO: 3 7 9 1 9 6 6 1

                     Právna forma: Občianske združenie

                     Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Hornej Strede

                     Sídlo:  Partizánska 391 , 916 24 Horná Streda

      

     Tlačivo na stiahnutie: Tlačivo 2 % z už zaplatenej dane 2019.pdf 

      

     Vopred Vám ďakujeme

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje