• Mikuláš v škole:
     • Mikuláš v škole:

     • Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke Ťa čakáme. Ponáhľaj sa medzi nás.  Tak ako každý rok, aj tento, si na nás dobrý strýčko Mikuláš spomenul. A ako býva dobrým zvykom, zavítal u nás v škole medzi nami. Spolu s anjelom a čertom našich žiakov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou.... Veru, už sa nám to tu začína „zvianočnievať“.... A práve teraz je ten najlepší čas zamyslieť sa nad zmyslom týchto tradícií, aby sa z nich nevytratilo čaro a láska... Milí naši žiaci, rodičia a učitelia. Želáme Vám, aby sa Vám v tomto predvianočnom zhone podarilo trošku spomaliť, myslieť viac jeden na druhého a spomenúť si na tých, ktorí potrebujú naše milé slovo, či chvíľku pozornosti. Užite si tieto vzácne chvíle v pokoji a s úsmevom na perách....

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok:
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok:

     • Balíčky už putujú do správnych rúk. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili do tejto milej akcie. Veríme, že starkých potešia aspoň tak, ako nás tešilo, keď sa dočasne plnilo miesto pod vianočným stromčekom v našej škole.  Ďakujeme....

    • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA:
     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA:

     • Dňa 24.11.2021 sa žiaci, ktorí majú záujem o geografiu, zúčastnili online školského kola Geografickej olympiády. Do súťaže sa spolu zapojilo 11 žiakov druhého stupňa, z ktorých bolo 10 úspešných riešiteľov. Do okresného kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2022, postupuje 8 žiakov. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme k dobrému výsledku.

    • Deň počítačovej bezpečnosti:
     • Deň počítačovej bezpečnosti:

     •      30. november – Deň počítačovej bezpečnosti (Computer security day) je udalosť, ktorá má ľuďom pripomenúť potrebu chrániť svoje počítače a predovšetkým svoje osobné údaje. Oslavuje sa od roku 1988. Je určený na zvýšenie informovanosti o význame a potrebe ochrany počítačov a dát. Pripomína ľuďom nevyhnutnosť počítačovej bezpečnosti pred rôznymi hrozbami. Počítačoví odborníci poskytujú viac ako 50 spôsobov na zabezpečenie ochrany počítačov a v nich uložených dát.

           Bez počítačov a internetu si už hádam náš život nevieme ani predstaviť. Vďaka internetu sa dozvedáme tie najaktuálnejšie informácie, pomáha nám pri vzdelávaní, učení, práci a tiež slúži na komunikáciu s priateľmi.... Často, bez uváženia na rôznych stránkach zverejňujeme svoje fotografie, myšlienky, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje. Akosi zabúdame na to, že na opačnom konci nemusí sedieť chlapec/dievča s vekom a fotografiou, ktoré si udáva.

           Do pozornosti by sme Vám radi dali internetové stránky, ktoré sa zábavným a zaujímavým spôsobom tejto problematike venujú:  

      https://bezpecnenanete.eset.com/sk/rodicia-a-deti/

      https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/

      http://sheeplive.eu/?r=ovce

      https://www.unicef.sk/skoly/

      Nájdete na nich množstvo hier, kvízov, testov, animovaných rozprávok pre každú vekovú skupinu.

      Pekný deň....

    • Riaditeľské voľno:
     • Riaditeľské voľno:

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ Horná Streda  týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 30.11.2021 (utorok) z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. Z tohto dôvodu bude v tento deň prerušená aj prevádzka MŠ a školskej jedálne.

       Vyučovanie bude pokračovať v stredu 1.12.2021.

    • Prázdniny:
     • Prázdniny:

     • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

    • AG samotesty:
     • AG samotesty:

     • Milí rodičia, ktorí ste si v septembri 2021 objednali AG samotesty,

      po ďalšie AG samotesty si môžete prísť v školský deň od 7,20 hod do 14,00 hod. Testy nemôžeme dať deťom, musí po ne prísť zákonný zástupca. Manuál k používaniu nájdete tu https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk

      Ďakujeme. Pekný deň....

    • ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"
     • ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

     • Naša škola sa zapojila do projektu ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Krabicu treba zabaliť tak, aby bol zvlášť zabalený vrch a zvlášť spodok (aby ju bolo možné otvoriť a skontrolovať). Oficiálna osoba, ktorej budeme balíčky odovzdávať je pani Ľudmila Kušniráková. Pre našu školu je kontaktnou osobou Mgr. I. Jägrová. V prípade akýchkoľvek otázok ju neváhajte kontaktovať.

    • Oznam:
     • Oznam:

     • Vážení rodičia,

      Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Horná Streda prosí rodičov, ktorí ešte neuhradili poplatok na školský rok 2021/2022 vo výške 10 €/ polrok, že tak môžu urobiť do 30.11.2021 bezhotovostným vkladom na účet č.:SK60 5600 0000 0058 5656 5001. Do poznámky je potrebné uviesť meno žiaka. Finančné prostriedky používame pre našich žiakov, pre Vaše deti hlavne na zakúpenie učebných pomôcok, na ktoré nie sú financie zo štátneho rozpočtu. 

    • ZŠ s MŠ Horná Streda na 2. mieste v okrese:
     • ZŠ s MŠ Horná Streda na 2. mieste v okrese:

     • V stredu 27.10.2021 sa výber našich žiakov 1. stupňa= Martin Markech, Nina Királová, Mateo Janíček, Nikolas Čeliga, Dávid Pekarovič, Juraj Hladký a Matej Šupka  zúčastnil okresného kola v školskej futbalovej súťaži McDonald´s Cup 2021. V prvom zápase sme porazili ZŠ Čachtice 5:2. V druhom zápase naši žiaci remízovali so ZŠ Považany 2:2. V poslednom zápase sme prehrali so ZŠ Lúka. V konečnom poradí vybojovali naši šikovní žiaci športovci krásne 2. MIESTO V CELOM OKRESE Nové Mesto nad Váhom. Našim žiakom srdečne GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA VÝBORNÚ REPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY. Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Krúžková činnosť - záujmové útvary:
     • Krúžková činnosť - záujmové útvary:

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda oznamuje, že z preventívnych dôvodov šírenia vírusového ochorenia sa pozastavuje krúžková činnosť (činnosť záujmových útvarov) detí v našej škole v plnom rozsahu až do odvolania.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Vyučovanie po jesenných prázdninách:
     • Vyučovanie po jesenných prázdninách:

     • Vyučovanie po jesenných prázdninách začína v stredu 3.11.2021:

      Pripomíname rodičom, že v zmysle platného školského COVID semaforu je potrebné pred nástupom do školy po jesenných prázdninách odovzdať tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti (cez školský informačný systém EduPage) alebo na predpísanom tlačive = Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka TU.

      Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu  odporúčame rodičom, aby pred nástupom do školy použili domáci AG samotest a z preventívnych dôvodov otestovali svoje dieťa. O výsledku testu informujte školu.

      Ďakujeme za spoluprácu. 

      Pekný deň....

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje