• Zoznam žiakov

   • F B
   • F BMŠ1
   • D B
   • D BMŠ1
   • L D
   • L DMŠ1
   • A C
   • A CMŠ1
   • Y J
   • Y JMŠ1
   • A J
   • A JMŠ1
   • A K
   • A KMŠ1
   • J L
   • J LMŠ1
   • M M
   • M MMŠ1
   • J M
   • J MMŠ1
   • N N
   • N NMŠ1
   • M N
   • M NMŠ1
   • J S
   • J SMŠ1
   • J T
   • J TMŠ1
   • N V
   • N VMŠ1
   • B V
   • B VMŠ1
   • D Z
   • D ZMŠ1
   • D D
   • D DMŠ2
   • M D
   • M DMŠ2
   • Š D
   • Š DMŠ2
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje