• Zoznam žiakov

   • S M
   • S MMŠ2
   • N M
   • N MMŠ2
   • L M
   • L MMŠ2
   • J P
   • J PMŠ2
   • S P
   • S PMŠ2
   • M S
   • M SMŠ2
   • M S
   • M SMŠ2
   • P Š
   • P ŠMŠ2
   • T V
   • T VMŠ2
   • A V
   • A VMŠ2
   • N V
   • N VMŠ2
   • J Z
   • J ZMŠ2
   • E Z
   • E ZMŠ2
   • A Ž
   • A ŽMŠ2
   • M B
   • M BMŠ3
   • R B
   • R BMŠ3
   • A D
   • A DMŠ3
   • B D
   • B DMŠ3
   • M D
   • M DMŠ3
   • J H
   • J HMŠ3
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, 91624 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje