• VYBAVENIE ŠKOLY

     • Predškolskú prípravu v MŠ v budove školy
     • Nové dve triedy ŠKD - družiny na prízemí
     • Nová moderná jazyková učebňa
     • Pekne vynovené priestory pri telocvičniach - šatne, toalety, sprchy, chodby a kabinety telesnej výchovy
     • Internetová žiacka knižka
     • Nový školský nábytok v triedach 1.stupňa s novou parketovou podlahou
     • Nové plastové okná
     • Nové žalúzie v triedach
     • Interaktívne tabule
     • Projektory VO VŠETKÝCH TRIEDACH
     • Nový školský rozhlas v triedach
     • Učebňa informatiky s PC aj s interaktívnou tabuľou
     • Wifi pripojenie na internet
     • Prírodovedná učebňa
     • Školské dielne
     • Bezdrôtové mikrofóny s reproduktorom
     • Školská knižnica
     • Spoločenská miestnosť
     • Jedáleň
     • Cvičná kuchynka pre žiakov
     • Nové - vynovené WC pre chlapcov
     • Dve telocvične = malá a veľká 
     • Stolnotenisové stoly pre stolný tenis - ping pong
     • Multifunkčné ihrisko
     • Školský dvor
     • Zvonenie hudbou-pesničkami

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • 0327773175
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy
    +42132/7773112 - ekonómka
    +42132/7773102 - materská škola
    +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
    Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

    Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Sem zadajte adresu školy
    Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com,
    mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje