• Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:
     • Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:

     • Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020

      1. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      2. Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      3. Žiaci prvého stupňa, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

      Tlačivo na stiahnutie a vytlačenie - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti TU (po celoslovenskom testovaní).

      Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie uvedeného usmernenia.

     • Dištančné vzdelávanie-rozvrh hodín

     • Rozvrh hodín - Dištančné vzdelávanie 2.stupeň ZŠ online od 26.10.2020 cez Teams:

      1.hodina=8,00 hod - 8,45, hod;

      2.h=9,00 - 9,45;

      3.h=10,25 - 11,10 h;

      4.h=11,20 - 12,05;

      5.h=12,15 - 13,00 h.

      Dištančné vzdelávanie 2.stupňa bude prebiehať od 26.10.2020 online podľa tu priloženého dištančného rozvrhu  cez Microsoft Teams z domu. Kto sa nemôže vzdelávať z domu online cez internet, musí si prísť do školy každý školský vyučovací pondelok vyzdvihnúť si materiály- učivo, pracovné listy a podobne s dodržiavaním nariadení hlavného hygienika a ministerstva školstva SR.    V.Ž.

    • Informácie k organizácií vyučovania:
     • Informácie k organizácií vyučovania:

     • Od 26.10.2020 sa mení spôsob prezenčného vyučovania žiakov 2.stupňa ZŠ na dištančné vyučovanie - učenie z domu podľa týždenného rozvrhu hodín pre vyučovanie dištančnou formou, ktorý Vám tu priebežne oznámime. Žiaci, ktorí nemajú doma počítač s internetom - nemajú doma k IKT vzdelávaniu prístup si budú každý pondelok do 12,00 hod chodiť do školy prevziať materiály, pracovné listy a podobne, s dodržiavaním ochranných a preventívnych opatrení súvisiacich s COVID-19, podľa nariadenia hlavného hygienika SR a  Ministerstva školstva SR.

      MŠ a 1.stupeň prebieha vzdelávanie stále prezenčným vzdelávaním v MŠ a v škole. 

      Aj touto cestou Vás prosíme o trpezlivosť. Ďalšie informácie Vám tu poskytneme priebežne čo najskôr. Prosíme všetkých rodičov, aby ste sledovali webovú stránku školy alebo EDUPAGE aplikáciu. Budeme sa Vás snažiť včas o všetkom informovať. Ďakujeme za pochopenie. Robíme maximum pre vaše/naše deti.

    • Voľná pracovná pozícia:
     • Voľná pracovná pozícia:

     • Základná škola s materskou školou Horná Streda prijme do pracovného pomeru od 2.11.2020 vychovávateľku v ŠKD (60 % úväzok).  Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na e-mailovú adresu: zssmshorna.streda@gmail.cominfo telefón: 0327773175, 0327773112.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, 91624 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje