• 2 % z daní:
     • 2 % z daní:

     • Milí zamestnanci, rodičia, priatelia a podporovatelia školy,  

           uchádzame sa aj v tomto roku o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich už zaplatených daní za rok 2021 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Horná Streda.

           Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

          Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez  účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a  príspevky.

          Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí  2 % z Vašich už zaplatených daní na tieto účely aj v tomto roku. Žiadneho darcu to nestojí ani euro navyše, pretože ide o peniaze, ktoré občan alebo firma už zaplatili formou dani z príjmu daňovému úradu a my prostredníctvom Vás si môžeme z týchto peňazí nárokovať 2%, 3% resp. 1% pri právnických osobách.

             Ako rodičovské združenie Vás prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 


          IČO: 37919661

          Právna forma     : Občianske združenie

          Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Hornej Strede

          Sídlo                   : Partizánska 391, 916 24  Horná Streda


      Postup :

       * pre zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ

      Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

      Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

      Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa.… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 29.4.2022,  resp. 2.5.2022  na daňový úrad  alebo do 25.4.2022 do našej školy a budú hromadne odovzdané na daňový úrad v Novom Meste nad Váhom.

       * pre podnikateľov fyzické osoby a tých, ktorí podávajú daňové priznanie

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je zapracované do tlačiva daňového priznania. Údaje k vyplneniu sú uvedené nižšie.

      * pre právnické osoby

      Právnická osoba môže darovať určeným príjímateľom len 1 % zaplatenej dane. V prípade, že do lehoty na podanie daňového priznania darovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnená darovať podiel zaplatenej dane do výšky 2%.

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je zapracované do tlačiva  daňového priznania.

      Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň....

      Tlačivá:   

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v roku 2021

      =  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

    • ! Prevzatie Ag samotestov !
     • ! Prevzatie Ag samotestov !

     •     Prosíme rodičov, ktorí si ešte stále neprevzali Ag samotesty na domáce použitie pre svoje deti, pre našich žiakov, aby tak urobili v školský deň v čase od 7:20 hod do 14:00 hod v budove školy hlavný vchod- zazvoniť na zvonček kancelárií.

      Zároveň Vás prosíme - žiadame o zodpovedné nahlasovanie ich použitia prostredníctvom školského informačného systému EduPage. 

      Ďakujeme za spoluprácu. Pekný deň....

    • Konzultačné dni:
     • Konzultačné dni:

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 24.1.2022 do 26.1.2022 boli triedné konzultačné dni online prostredníctvom aplikácie Teams alebo telefonicky od 13:00 hod  do  15:10 hod, alebo podľa dohody s daným učiteľom. V prípade záujmu mohli rodičia kontaktovať príslušných vyučujúcich. Vaša účasť v spolupráci so školou aj v konzultáciach je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Ďakujeme. Pekný deň....

    • Distribúcia AG samotestov:
     • Distribúcia AG samotestov:

     • Rodičia našich žiakov ZŠ, ktorí majú záujem o AG samotesty pre našich žiakov, si ich môžu prísť vyzdvihnúť v škole v školský deň od 7,20 hod do 14,00 hod.

    • Novoročné prianie:
     • Novoročné prianie:

     • Šťastný nový rok 2022,

      veľa, veľa zdravia, porozumenia

      a veľa šťastia v novom roku

      praje kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Horná Streda

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391
     916 24 Horná Streda
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje