• Súťaž vo florbale:
     • Súťaž vo florbale:

     • Naši žiaci v stredu 30.3.2022 reprezentovali našu školu vo florbale. V tejto súťaži prehrali so školami Stará Turá a Odborárska N.Mesto n/V a s veľkou bojovnosťou remízovali so ZŠ Podolie, keď sme dostali vyrovnávajúci gól v posledných sekundách zápasu. Našu školu reprezentovali žiaci:Š.Masár, T.Vatrt, D.Kotula, B.Kotula, F.Hladký, Š.Markech, A.Krajčo. Týmto žiakom veľmi pekne ĎAKUJEME za reprezentáciu našej školy. Mgr. Viliam Žitňanský.

     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY:

     • Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 sa uskutočnil 2. a 3. mája 2022.

      02. mája 2022 od 08,00 do 16,00 hod.

      03. mája 2022 od 08,00 do 16,00 hod.

      Dieťa sa do MŠ prijímalo na základe písomnej  Žiadosti o predprimárne vzdelávanie  zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy. Súčasťou žiadosti o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Spôsob prijímania žiadostí:

      • Osobne - odovzdanie vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonným zástupcom v MŠ ( bez prítomnosti detí).

      Podmienky zápisu:

      Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa  od troch  rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne, bezpečnostné a iné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a seba obslužné činnosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené školským zákonom (§ 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní), a to:

      • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

      Ostatné podmienky príjmania:

      • deti s trvalým pobytom v obci Horná Streda
      • deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu vek 4. roky
      • deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu vek 3. roky

      Na školský rok 2022/2023 budú prijaté deti s nástupom od 2. septembra 2022.

      Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ vydá riaditeľ ZŠ s MŠ najneskôr do 15. júna 2022.

    • Deň svätého Patrika:
     • Deň svätého Patrika:

     • Deň svätého Patrika je kultúrny a náboženský sviatok, ktorý sa oslavuje 17. marca. Zvyčajne pripomína sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov Írska, ktorý zároveň symbolizuje aj príchod kresťanstva do Írska. Deň sv. Patrika bol vyhlásený za sviatok v 17. storočí a postupne sa stal oslavou írskej kultúry. Počas sviatku sa navštevujú bohoslužby, nosí sa odev zelenej farby a ruší sa pôst od jedla, či pitia alkoholu

      Naši žiaci druhého stupňa si tento sviatok priblížili a oslávili 18.3. v jazykovej učebni. 

    • Súťaž Všetkovedko:
     • Súťaž Všetkovedko:

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Všetkovedko:.

      Naši žiaci 1.stupňa sa zapojili do celoslovenskej súťaže o najmúdrejšieho medzi najbystrejším. Všetkovedko 2 riešil žiak Jakubko Kusý a umiestnil sa na 59. mieste zo všetkých druhákov, ktorých bolo 7446. Všetkovedko 3 riešili Ninka Királová, ktorá sa umiestnila na 54. mieste zo všetkých 6840 detí a Romanka Votavová, ktorá sa umiestnila na 75. mieste. Všetkovedko 4 riešili 5 žiaci: Vivien Kurkinová obsadila 54. miesto zo všetkých 5762 deti, Nikolas Čeliga obsadil 87. miesto, Patrícia Poliaková a Martin Markech obsadili 89. miesto, Mateo Janíček získal 103. miesto a Lukáško Ochodnický 112. miesto. Svojimi odpoveďami sa zaradili medzi 30% najmúdrejších žiakov: Vivien Kurkinová, Ninka Királová, Nikolas Čeliga. Zapísala: Mgr.I.Palková

     • Pochovanie basy:

     • V ŠKD2 sme si pripomenuli starú tradíciu a ľudovú hru - ukončili sme fašiangové obdobie a pochovali basu! Nechýbal spev a malé hodovanie.

      „HODY BOLI, HODY SÚ,

      DAJTE MÄSO NA MISU.

      DAJTE MÄSO AJ KOLÁČE,

      TIE VOŇAVÉ, TIE NAJSLADŠIE.

      A KTO NEJDE NA TIE HODY,

      TEN JE ŠKODNÝ, SEBE ŠKODÍ.“

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pochovanie basy:.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje