• Ďalšia vynovená učebňa pre našich žiakov:

     • K skvalitneniu vzdelávania našich žiakov ZŠ s MŠ Horná Streda je v našej škole vynovená ,,Prírodovedná učebňa" novou krásnou plávajúcou podlahou a novým školským nábytkom= viď fotky. Nech aj táto naša nová pýcha slúži všetkým a motivuje k učeniu.

     • Prednáška pre žiakov 5. triedy:

     • V pondelok 20.2.2023 sa v našej škole uskutočnila prednáška - beseda pre žiakov 5. triedy na tému ,,Šikanovanie - Neubližuj! Pomáhaj! ". Prednášala a diskutovala so žiakmi piatakmi pani riaditeľka CPP Nové Mesto nad Váhom Mgr. Janka Kĺbiková. Ďakujeme. (v.ž.)

     • Poďakovanie sponzorom, partnerom a rodičom školy:

     • ZŠ s MŠ Horná Streda  ĎAKUJE  sponzorom HD Electronic Brunovce,  FaxCopy Piešťany,  Kľúčová služba Nezbeda Piešťany,  Papiernictvo Podnikateľ Piešťany, za pomoc rodičom z Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Horná Streda a všetkým rodičom, ktorí zabezpečili na karneval ceny - odmeny pre našich žiakov, pečené dobroty a občerstvenie.

      Ďakujeme, že ste využili možnosť pomôcť našej škole.

      Sme šťastní, že stojíte pri nás.

      Ešte raz Vám Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      ZŠ s MŠ HORNÁ STREDA

    • Valentínska pošta:
     • Valentínska pošta:

     • Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta.    

      Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol známy svojimi megalománskymi túžbami a krutými vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou celoživotnej lásky ho dal popraviť.

      V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných  a priateľských citov.

      Aj na našej škole sme si spríjemnili tento deň akciou „Valentínska pošta“. Žiaci mohli hádzať do pripravenej valentínskej schránky rôzne odkazy plné lásky a vďaky pre svojich spolužiakov, kamarátov či učiteľov.  Naozaj sme mali čo robiť, aby sme ich všetky roztriedili. V deň Valentína ich  žiačky VIII. triedy –Nelka a Sofi odovzdali do tých správnych rúk. Žiaci sa veľmi tešili, keď sa ich odkaz dostal k tomu správnemu príjemcovi a verím, že o rok tých krásnych červených srdiečok bude ešte viac.

    • Zimné pohybové hry na Bezovci:
     • Zimné pohybové hry na Bezovci:

     • Krásne, zimné, slnečné dopoludnie strávili žiaci 2., 3., 4. triedy v malebnom prostredí zasneženého Bezovca, kde vyskúšali klzáky a iné pomôcky na šmýkanie sa. Vyštípané líčka a šťastné úsmevy sú neklamným znakom vydarenej akcie, ktorú pre deti zorganizovali triedne učiteľky.

    • Info pre žiakov 8. a 9. ročníka - možnosť duálneho štúdia:
     • Info pre žiakov 8. a 9. ročníka - možnosť duálneho štúdia:

     • ŠTUDUJ ODBOR S PERSPEKTÍVOU!

      Praxuj v modernej a rozvíjajúcej sa spoločnosti REPROGAS s.r.o.

      Reprogas zatiaľ spolupracuje so Strednou priemyselnou školou stavebnou Emila Belluša v Trenčíne, kde môžeš študovať odbor Inštalatér.

      Prinesie Ti to tieto benefity:

      3 dni v týždni si na praxi v blízkosti svojho domova a iba 2 dni si v školskej lavici. Aj tak sa však vieš dostať popri praxi a zarábaní k maturite. Mal by si postarané aj o možnosť praxe aj počas prázdnin, pracuješ s najmodernejšími technológiami v odbore a koľko sa chceš kariérne rozvíjať je len na Tebe.

      Pre viac informácií o duálnom vzdelávaní v odbore Inštalatér klikni TU.    vž

    • Deň bezpečného internetu:
     • Deň bezpečného internetu:

     • 7.2.2023 je už dvadsiaty krát v histórii Deň bezpečného internetu.

      Pri tejto príležitosti Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave zverejnil dokument Desatoro rád pre rodičov, v ktorom sa dozviete, ako sa hrať s deťmi videohry a ako nastavovať pravidlá.

      Desatoro (nie len) pre rodičov

      7.2., je Deň bezpečného internetu. Zverejňujeme preto Desatoro rád pre rodičov, v ktorom sa dozviete ako sa hrať s deťmi videohry a ako nastavovať pravidlá. Okrem podrobného popisu všetkých desiatich pravidiel pridávame aj plagát, ktorý tieto pravidlá sumarizuje v podobe, ktorá je vhodná aj na vytlačenie a vyvesenie: či v poradni, škole alebo v domácnosti. Podotýkame, že plagát je iba vizuálnou pomôckou, ktorá má pomôcť klientom, žiakom, deťom, rodičom, OZ a PZ aby sa rýchlo vedeli vrátiť k diskusii, ku ktorej by malo Desatoro rád pre rodičov smerovať.

      Na materiáloch pracoval náš kolega Michal Božík v rámci expertnej skupiny k implimentácii Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore, ktorú realizuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. vž

     • Ypsilon - slovina je hra?

     • 24.11.2022 sa vybraní žiaci z jednotlivých ročníkov zúčastnili súťaže Ypsilon – slovina je hra, ktorej hlavným cieľom je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet.

      Marko Pisara z 1. ročníka a Viktória Lednická z 3. ročníka dosiahli maximálny počet 100 bodov.

      Gratulujeme!

     • Podjavorinskej Bzince:

     • V pondelok 30.1.2023 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Podjavorinskej Bzince (Hviezdoslavov Kubín ) – 1. kategória.

      Výsledky:

      Poézia -      1. miesto Zara Petrášová (4. ročník)

                         2. miesto Nela Tamásová (3. ročník)

                         3. miesto Peter Jankulár (2. ročník)

      Próza -       1. miesto Eliška Vargová (2. ročník)     

                         2. miesto Elizabeth Gáborová (2. ročník)

                         3. miesto Ema Juhásová (2. ročník )

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole v Novom Meste nad Váhom.

      Gratulujeme!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Horná Streda
    • +42132/7773175 - riaditeľ školy
     +42132/7773112 - ekonómka
     +42132/7773102 - materská škola
     +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne,
     Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com

     Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
    • Partizánska 391
     916 24 Horná Streda
     Slovakia
    • 36125440
    • zssmshorna.streda@gmail.com,
     mshorna.streda1@gmail.com .
    • www.zssmshornastreda.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje