• Prevencia:
     • Prevencia:

     • Ako sa chrániť pred chrípkou?

      Prevencia vzniku a šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení sa zameriava na zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého človeka, ako aj na posilnenie celkovej odolnosti organizmu. Je preto potrebné udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii najmä správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú pohybovú aktivitu (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovanie organizmu. Ďalej je to (najmä v chladnom období) vhodné obliekanie, ktoré môže zabrániť prechladnutiu. Keďže sa chrípka prenáša vzduchom dôležité je časté účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach, upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky a pod.). Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie je veľmi dôležité obmedzenie  kontaktu s ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov ochorenia. Chorí by mali používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť a umyť si ruky. vž

    • Vianočný športový krúžok pre 1.stupeň:
     • Vianočný športový krúžok pre 1.stupeň:

     • V pondelok 12.12.2022 si naši žiaci športovci užili v našej škole ,,Vianočný športový krúžok"  aj so sladkými odmenami za usilovnosť, snahu a radosť zo športu. Fotky z tejto športovej aktivity si môžte pozrieť aj stiahnúť vo fotoalbume. Ceny pre našich usilovných, šikovných športovcov finančne zabezpečilo Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Horná Streda, za čo im veľmi pekne ĎAKUJEME. Foto - Vedúci športového krúžku Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Poďakovanie - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Poďakovanie - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Milí rodičia a žiaci,

      chceme aspoň takto poďakovať za to, že ste sa pridali do projektu, do ktorého sa zapojilo celé Slovensko. Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do akcie ,,Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok". Aj Vašou zásluhou budú potešení seniori, ktorým určite spríjemníte Vianoce. Ďakujeme, že ste opäť ukázali svoje veľké srdce.

    • Exkurzia:
     • Exkurzia:

     • Dňa 2.12.2022 sa žiaci 2.,3.,a 4.ročníka zúčastnili exkurzie do Mestskej knižnice Piešťany, spojenej  s aktivitou „Hľadania pokladu“. Adventný čas si  spríjemnili návštevou tradičných vianočných trhov, kde sa zohriali horúcim vianočným punčom, či teplou kúpeľnou oblátkou.

     • Súťaž Ypsilon - slovina je hra!

     • Ypsilon- slovina je hra celoslovenské kolo súťaže riešili aj šikovní prváci. V teste riešili zaujímavé úlohy rôzneho charakteru so zameraním na učivo daného ročníka a tak si overili ako sú na tom so svojimi vedomosťami. Budeme im držať palce v získaní diplomu a vecnej ceny. 👍👏

    • Exkurzia 1. triedy:
     • Exkurzia 1. triedy:

     • Dňa 18.11.2022 sa naši žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie do Papierničky Petrus v Prietrži

      Oboznámili sa s ručnou výrobou papiera, na ktorú využívajú rastlinu bavlnovník. Pri tomto spôsobe výroby sa nepoužíva žiadna chémia. Ako prvé absolvovali prednášku, na ktorej sa oboznámili s predchodcami  dnešného papiera  papyrusom a pergamenom až po súčasný spôsob výroby papiera. Po prednáške si pozreli spôsob ručnej výroby papiera už zo spomínanej rastliny bavlnovníka a svojimi šikovnými rukami si každý vyrobil svoj papier, ktorý si po dostatočnom vysušení  žiaci vezmú domov na pamiatku. 

         Z exkurzie prváčikovia odchádzali nadšení s bohatými vedomosťami a skúsenosťami. Na tento krásny zážitok budú ešte dlho spomínať a už sa tešia na ďalšie zaujímavé exkurzie.                            Tr.uč. Mgr. Ingrid Palková 

    • Súťaž zručnosti žiakov ZŠ:
     • Súťaž zručnosti žiakov ZŠ:

     • Stredná priemyselná škola v spolupráci s Komisiou školstva, mládeže a športu MsZ v Novom Meste nad Váhom a podporou sponzorov Branson Ultrasonics, a.s. a S servis Modrovka opäť po "covidovej" pauze  zorganizovala 21. ročník SÚŤAŽE ZRUČNOSTI žiakov ZŠ. Dňa 10.novembra 2022 v priestoroch školy sa stretlo 63 žiakov z 13 základných škôl nielen z okresu Nové Mesto nad Váhom, aby si zmerali  svoje sily  v strojárstve, elektrotechnike a informatike. Našu školu reprezentovali N. Moravčíková, A.Kusá, S. Lehotský a M. Vlnka. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a prajeme všetkým súťažiacim veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

    • Aktivity v ŠKD II.:
     • Aktivity v ŠKD II.:

     • Mesiac Október v ŠKD II. bol plný zaujímavých a zábavných aktivít.

      Piknik – deti si pochutnali na čerstvo napečených muffinkách s džúsikom a spoločne sme si pozreli film Sám doma, ktorý si deti vopred vybrali. Po filme sme sa rozprávali o tom, ako by sme sa zachovali v „koži Kevina.“

      Halloweenska výzdoba – krátko pred vypuknutím Halloweenu v škole, sme si s deťmi vyrobili netopierov a duchov, ktorých sme použili na výzdobu školy.

      Deň Jablka –  dňa 21.10.2022 sa niesol v podobe oslavy jablka. Najskôr sme si vystrihli mini jabĺčka, na ktoré sme si napísali benefity. Taktiež sme si vysvetlili v rámci týždňa zdravej výživy, prečo je konzumácia ovocia a zeleniny dôležitá.

      Halloween – dňa 27.10.2022 sme v ŠKD II. nadviazali na Halloween v škole. Deti prišli v maskách, pričom Halloweenska párty bola v duchu veselej hudby, tancovania a maškrtenia. Počas skvelej zábavy sme hlasovali za najlepšiu masku a na konci dňa sme si zasúťažili v Haloweenskom quíze.

    • Medzinárodný deň školských knižníc:
     • Medzinárodný deň školských knižníc:

     • Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. V.Ž.

    • Vystúpenie tanečnej školy Choreofactory:
     • Vystúpenie tanečnej školy Choreofactory:

     • Vo štvrtok 20.10.2022 k nám zavítala tanečná škola Choreofactory z Novej Dubnice. Prišli k nám 5 mladí ľudia, ktorí nielen ukázali svoje tanečné umenie, ale veľmi dobre pracovali aj s malými, aj s veľkými žiakmi, dokázali ich zaujať, všetkých zapojiť do tanca a vybrať z množstva detí tých, ktorí sa im javili ako najlepší tanečníci. Hudba blízka mladým ľudom rozhýbala všetkých. Ďakujeme za spríjemnenie školského vyučovania. Deti dostali na konci programu náborové lístočky.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, 91624 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje