• Súťaž Mladý RobotIQ:
     • Súťaž Mladý RobotIQ:

     • V pondelok 4.12.2023 sa v priestoroch Porsche Werkzeugbau s.r.o. v Hornej Strede uskutočnila súťaž Mladý RobotIQ.  Súťaže sa zúčastnilo 13 základných škôl.  Úlohou súťažiacich bolo zapojiť a sfunkčniť robota. Potom s robotom prejsť po vopred určenej dráhe. Rozhodoval čas a správne nastavenie senzorov. Za našu školu súťažili Matias Vlnka a Mário Makový. Našim žiakom ĎAKUJEME za reprezentáciu školy.

      Mgr. Viliam Žitňanský

    • Učíme sa hravo písmenká:
     • Učíme sa hravo písmenká:

     • O tom, že naši najmladší žiaci prváci, sa s radosťou učia zdolávať prekážky v podobe neposlušných písmeniek a učia sa dodržiavať správne tvary, svedčí  ich zaujatie do práce, pri príprave na písanie – písaním do múky.

      tr.uč . Mgr.Bartovičová

    • !!!!!Dôležité!!!!! Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp:
     • !!!!!Dôležité!!!!! Varovanie pre rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp:

     • Na základe informácie Národného bezpečnostného úradu SK - CERT si dovoľujeme upozorniť na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme - "Pľídej co nejvíc lidí" na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku a sprístupňuje deťom pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd. 

      Odporúčania pre zákonných zástupcov: 
      ⦁    skontrolujte svojim det'om mobilné telefóny. Preverte, v akých skupinách na sociálnych sieťach komunikujú; 
      ⦁  ak zistíte, že sa nachádzajú v skupine s podozrivým alebo nelegálnym obsahom, odporúča sa situáciu nahlásit' polícii. Preverte aj to, či dieťa v skupine už komunikovalo a aké informácie o sebe potenciálne prezradilo; 
      ⦁    po nahlásení na polícii a vykonaní potrebných úkonov, alebo po zistení, že nejde o nelegálny obsah, môžete skupinu opustiť a zablokovat'; 
      ⦁    poučte deti o type informácií ktoré nesmú na sociálnych siet'ach zdiel'at' s ľuďmi, ktorých nepoznajú

      z fyzického sveta, napríklad: 
      ⦁    meno 
      ⦁    adresa 
      ⦁    vek 
      ⦁    trieda, ktorú navštevujú 
      ⦁    akékoľvek fotografie, vrátane fotografií z dovoleniek 

      ⦁    mená, telefónne čísla a kontaktné údaje ďalších kamarátov a známych.

      ⦁  zaujímajte sa o svoje deti a diskutujte s nimi o kybernetickej hygiene. Vytvorte si komunikáciou s deťmi priateľskú atmosféru, aby sa nebáli nahlásiť, keď si nie sú isté. 
      Buďme stále všetci opatrní....

     • Práca s časopismi:

     • O tom, že naši žiaci s pani učiteľkami aktívne využívajú na vyučovacích hodinách prácu s časopismi a zapájajú celé triedy do rôznych súťaží poriadaných vydavateľmi týchto časopisov, nepochybne svedčia naše ocenenia.

      Tretiaci s tr. p. uč. Jägrovou získali milé ocenenia z časopisu Maxík v podobe – diplomu, kníh, nálepiek, ale aj ukážky iných vhodných časopisov ako Zvonček a Enviráčik.

      Po ocenení minuloročných štvrtákov časopisom Fifík pokračujú v tomto duchu aj tohtoroční štvrtáci s tr. p. uč. Barbušinovou. 

      Ich snaha bola taktiež ocenená od vydavateľa časopisu Fifík zbierkou kníh, nálepiek a rôznych drobných predmetov.

      Gratulujeme a prejeme veľa ďalších úspechov.

     • Bubnovačka:

     • V pondelok 20.11.2023 od 10:00 hod do 11:00 hod sa naša škola zapojila do celoslovenskej aktivity „Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“

      Deti bubnovali čímkoľvek, čo je počuť, fantázii sa medze nekladú – vareškami, detskými hudobnými nástrojmi, plastovými fľašami alebo plechovkami naplnenými ryžou či strukovinami, tlieskať, dupať, môžu si pripraviť tematické vlastnoručne maľované plagáty so sloganmi k myšlienke podujatia, napr. „ZASTAVME NÁSILIE, POMOC EXISTUJE, NIE SI NA TO SÁM, VIAC LÁSKY MENEJ ZLA, STOP ŠIKANE“.

      • Hlas detí je dôležitý!
      • S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“, pretože hlas detí je dôležitý!
      • Podujatím sme už po desiatykrát spoločne upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím, pripomenuli sme si potrebu včasnej prevencie v spoločnosti a spoločne sme vyjadrili svoje hlasné NIE, násiliu na deťoch!

       

    • Exkurzia v SPŠ Stará Turá:
     • Exkurzia v SPŠ Stará Turá:

     • Naši deviataci sa štvrtok 16.11.2023 zúčastnili exkurzie v Strednej priemyselnej škole v Starej Turej. Počas trojhodinovej exkurzie si žiaci mohli prezrieť moderne vybavené priestory školy. Mgr. Viliam Žitňanský

    • Prosba - žiadosť:
     • Prosba - žiadosť:

     • Žiadame rodičov, ktorí vozia svoje deti do školy na motorových vozidlách, aby pred budovou školy spomalili a boli voči ostatným žiakom a osobám prechádzajúcich cez cestu ohľaduplní.     Ďakujeme....

    • Halloween v ŠKD:
     • Halloween v ŠKD:

     • Tento rok sme v piatok 27. októbra 2023 zorganizovali v našom školskom klube detí veľkú „Halloweensku“ párty. Všetky tri oddelenia ŠKD sa spojili a stretli sa v malej telocvični, aby sa zahrali, pobavili sa a zatancovali si.

      Keďže Halloween je sviatok plný duchov, čarodejníc a príšer, ani na našej „Halloweenskej“ zábave nemohli chýbať. Po obede sa deti zmenili na príšerky. Vystrojili sa do strašidelných a farebných masiek a netradičných kostýmov a zábava sa mohla začať.

      Pani vychovávateľky si pre deti pripravili aktivity a hry plné zábavy. Zoznamovačka, promenáda strašidiel, či ocenenie za najlepšiu „Halloweensku“ masku boli súčasťou piatkového programu. Strašidelný deň sme ukončili veľkou diskotékou, na ktorej sme si nabili naše baterky a tancovali ostošesť.

      Na záver chceme poďakovať aj rodičom, ktorí deťom pripomenuli, aby si nezabudli doma svoje masky a pribalili im na našu párty aj nejakú chutnú maškrtu. Všetkým Vám zo srdca ďakujeme.

    • Burza práce a informácií pre našich žiakov:
     • Burza práce a informácií pre našich žiakov:

     •    Ukázať mladým ľuďom, ktorí končia ZŠ, akým smerom sa uberať pri voľbe povolania, čo pri rozhodovaní o svojej úspešnej budúcnosti zobrať do úvahy a dôležité poradenstvo pre študentov základných škôl pri voľbe budúceho povolania bola hlavná myšlienka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pri zorganizovaní Burzy práce a informácií pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl aj pre nezamestnaných ľudí.

        Štvrtok 26.10.2023 sa v spoločenskom dome pri MsKS Nové Mesto nad Váhom naši ôsmaci a deviataci zúčastnili tejto dôležitej a užitočnej akcii. Na Burze informácií získali žiaci posledných ročníkov základnej školy potrebné informácie a poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia a vzdelávania, stredné školy predstavili svoje učebné odbory, mimoškolské aktivity, úspechy a taktiež uplatnenie ich absolventov na trhu práce. Prezentovali sa tam aj zamestnávatelia z okresu Nové Mesto nad Váhom a ponúkli svoje voľné pracovné miesta pre nezamestnaných s možnosťou okamžitého nástupu na pozíciu. 

      Burza informácií sa stretla s pozitívnym ohlasom tak u stredných škôl, ktoré majú veľký záujem o svoju prezentáciu,  ako aj u žiakov základných škôl, ktorí tu na jednom mieste získajú dôležité informácie o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, o študijných a učebných odboroch a o vývoji na trhu práce tak, aby si čo najlepšie vybrali profesijnú dráhu v súlade s požiadavkami zamestnávateľských subjektov v regióne.

      Naši žiaci určite po tejto pútavej akcii ÚPSVaR majú väčší a lepší prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v našom regióne. Proces rozhodovania sa našich žiakov o možnostiach štúdia na stredných školách priebežne stále prebieha.

      Ďakujem pani učiteľke Ing. Jarke Kyselicovej za pedagogický dozor, za pomoc.

      Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Halloween 2023:
     • Halloween 2023:

     • Každoročne sa v našej škole uskutočňuje aj strašidelná akcia Halloween, kde sa všetky triedy môžu zahrať a zasúťažiť v rôznych disciplínach. Tento rok sme pre strašidielka mali dosť priestoru vo veľkej telocvični. Žiaci si všetky hry náramne užili a nakoniec získali aj sladkú odmenu. Za prípravu a organizáciu ďakujeme pani učiteľke Holendovej, deviatej triede, ale aj ostatným triednym učiteľom a pani družinárkam.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov:

     • V dňoch 16.10. a 17.10.2023 prebehlo v našej škole Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Cieľom projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/ nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Naši prváci si preverili svoje pohybové predpoklady v disciplínach ako: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10 m, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný beh na 20m. Namerané výsledky žiakov budú zapísane do celoslovenského testovania, a boli tiež vyhodnotení vzájomným porovnaním výsledkov v rámci triedy.                            Mgr. Bartovičová

     • Šarkaniáda v ŠKD:

     • Jeseň nám do družiny priviala aj šarkany!

      Krásne októbrové počasie a dobrý vietor nám dovolili, aby sme usporiadali v ŠKD tradičnú šarkaniádu. Žiaci vytiahli staré šarkany z políc a pivníc, alebo kúpili nové a priniesli ich do družiny. Vyskúšali sme ich, a potom sme aj súťažili. Hralo sa o titul najlepšieho letca alebo letkyne!

      Pri púšťaní šarkanov sme s deťmi zažili veľa zábavy a nadšenia. Cieľom nebolo vyhrať, ale zapojiť sa a naučiť sa niečo nové. A v neposlednom rade aj príjemne stráviť voľný čas.

    • Exkurzia:
     • Exkurzia:

     • Krásne jesenné počasie si užili naši najmladší prváci, opäť spolu s tretiakmi a štvrtákmi na exkurzii v blízkom okolí.

      Najskôr sme zavítali na vrch Bradlo, kde sa týči monumentálny pamätník významnej osobnosti našich dejín – Mohyla M. R. Štefánika.

      Ďalej sme pokračovali do obce Turá Lúka. V tejto malebnej dedinke sa nachádza krásne zrekonštruovaný gazdovský dvor. Najskôr si naši žiaci popozerali celé gazdovstvo – náradie a stroje, ktoré kedysi používali pri práci na poli a tiež zvieratá, ktoré na tomto gazdovskom dvore stále zachovali. Následne prišla dlho očakávaná chvíľa, kedy sme mohli na vlastné oči vidieť ako sa kedysi priadlo na kolovrátku. Krásne pútavé slovo a tradičný dobový odev, len umocnil naše dojmy a zážitok z tohto výnimočného podujatia.

      Dozvedeli sme sa všetko od samotného pestovania ľanu a konope cez ďalšie spracovávanie – ako  je močenie, lámanie, česanie a priame spracovanie kúdele. Prácu na kolovrátku nám ukázala tetuška, ktorá si ešte pamätá dobu, keď sa po večeroch stretávali ženy aj s deťmi, ktoré im pomáhali pri pradení a spoločne si pri práci spievali, aby im práca išla lepšie od ruky. Spolu s tetuškou sme si i my zaspievali pesničku ,,Močila konope, močila“. Potom si každý z nás mohol vyskúšať tkanie na mini tkáčskych krosnách.

      Milé prekvapenie nás čakalo, keď sme vyšli na gazdovský dvor,  v podobe pohostenia domácim chlebíkom s domácim lekvárom a teplým bylinkovým čajíkom.

      No ani toto nebolo ešte všetko. Dopriali sme si aj oddych a relax na detskom ihrisku, kde sa deti do vôle vyšantili a naplnení šťastím sme sa mohli vrátiť naspäť do školy, kde nás už očakávali rodičia a pani vychovávateľky.

      p. učiteľky a p. asistentka 1., 3. a 4. triedy

    • Najkrajšia trieda:
     • Najkrajšia trieda:

     • V  tomto školskom roku je v našej škole vyhlásená súťaž „Najkrajšia trieda“. Žiaci zo ŽŠR v zastúpení piatich žiakov budú chodiť pravidelne raz do mesiaca kontrolovať čistotu a poriadok v triedach.

       Podmienky súťaže:

      - bodovanie prebieha 1x mesačne po poslednej vyučovacej hodine

      - maximálny počet získaných bodov je 10

      - výsledky bodovania budú priebežne zverejňované na nástenke na poschodí školy

      Všímajú si, či je:

      Zotretá tabuľa,

      Poriadok okolo odpadkového koša,

      Poriadok v lavici a pod lavicou,

      Výzdoba triedy (aktuálnosť násteniek),

      Zavreté skrine a vitríny

      Celkový vzhľad triedy.

       

      Na konci školského roka sa body spočítajú a trieda s najväčším počtom bodov získa odmenu.

      Prajeme veľa šťastia....

    • Zavítal k nám pesničkár Viktor:
     • Zavítal k nám pesničkár Viktor:

     • V utorok 17.10.2023 sa uskutočnilo v našej škole zaujímavé podujatie pre žiakov 1. stupňa. Zavítal k nám a potešil hlavne tých, ktorí majú blízko k spevu i tancu - hudobník a pesničkár Viktor Guľváš, ktorý nám prezentoval svoje piesne, ktoré majú nielen zabaviť, ale aj poučiť. Žiaci si spolu s ním zaspievali, zatancovali, ale aj zacvičili. Koncert sa všetkým páčil, o čom svedčil i veľký potlesk na záver.

    • Krúžková činnosť:
     • Krúžková činnosť:

     • V duchu hesla „ V zdravom tele – zdravý duch“ si žiaci prihlásení na pohybový krúžok, užili v piatok 13.10.2023 posledné teplé a  slnečné lúče na cyklotrase Horná Streda – Nové Mesto n/V. Zdatní korčuliari a poniektorí pomocou kolobežiek, zvládli veľkú časť  trasy s úsmevom na tvári.

      ved. krúžku : Mgr.Bartovičová

    • Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším:
     • Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším:

     • Každý rok na jeseň aj tohtoročne v októbri prejavujeme úctu a lásku starým rodičom a všetkým starším. Preto sme si tento rok aj mi v 2. a 3. oddelení ŠKD pripravili krátky program pre seniorov. V sobotu 7. októbra 2023 deti zarecitovali, zaspievali a zatancovali v kultúrnom dome v Hornej strede pre všetkých starých rodičov a prejavili im svoju lásku a úctu. Dúfame, že naše vystúpenie bolo príjemným spestrením a vyvolalo úsmevy na tvárach všetkých zúčastnených.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje