• Veľkonočný turnaj vo futbale:
     • Veľkonočný turnaj vo futbale:

     • V stredu 13.4.2022 po dlhšej odmlke, pauze, spôsobenej covid-19 sa v našej škole uskutočnil ,,Veľkonočný turnaj" vo futbale žiakov 2. stupňa, ktorý opäť zorganizoval učiteľ telesnej výchovy Mgr. Viliam Žitňanský. Hráčov bolo veľa, zúčastnili sa ho 4 družstvá. Vyhrali tí najlepší. Víťazom aj ďalším žiakom blahoželáme, gratulujeme a Ďakujeme za pozitívnu športovú Fair Play hru, účasť.

      Tento ročník tohto turnaja bol obohatený o občerstvenie pitie Coca - Cola plus chutné keksíky. Ceny aj spomínané občerstvenie do turnaja preplatilo Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Horná Streda, za čo veľmi pekne ĎAKUJEME! Super! GÓÓÓÓL!

      Ďakujem aj mojim pomocníkom - Adamkovi Oslanskému aj Matúškovi Ševčíkovi  za pomoc v ,,bufete" aj pri fotografovaní.

      ĎAKUJEM....  Mgr. Viliam Žitňanský.

      Pre 1. stupeň je preložený termín kvôli chorobnosti žiakov a bude sa konať ,,Veľkonočný turnaj“ vo futbale po veľkonočných prázdninách v stredu 20.4.2022 od 13:30 hod. (V. Ž.)

    • Konzultačné dni:
     • Konzultačné dni:

     • Vážení rodičia,

      v dňoch 11.4.2022 - 13.4.2022 sa uskutočnili konzultačné dni dištančnou formou online prostredníctvom aplikácie Teams alebo telefonicky  podľa dohody s daným učiteľom. V prípade záujmu mohli rodičia kontaktovať príslušných vyučujúcich. Vaša účasť v spolupráci so školou aj v konzultáciach je dôkazom záujmu o Vaše dieťa. Ďakujeme. Pekný deň....

    • Aktivity ŠKD2:
     • Aktivity ŠKD2:

     • Mesiac marec sa niesol v ŠKD v znamení mesiaca knihy- deti si priniesli svoje obľúbené knižky, zahrali sa na ilustrátorov a vyrobili si originálne záložky. Nezabudli sme ani na svetový deň Downovho syndrómu- deti prišli v rozdielnych ponožkách. A samozrejme sme privítali jar - sadili sme kvety, ktoré nám nádherne vyrástli a rozkvitli. Fotky s tejto veľmi zaujimavej aktivity sú v albume našej školy. Pekný deň....

    • Súťaž vo florbale:
     • Súťaž vo florbale:

     • Naši žiaci v stredu 30.3.2022 reprezentovali našu školu vo florbale. V tejto súťaži prehrali so školami Stará Turá a Odborárska N.Mesto n/V a s veľkou bojovnosťou remízovali so ZŠ Podolie, keď sme dostali vyrovnávajúci gól v posledných sekundách zápasu. Našu školu reprezentovali žiaci:Š.Masár, T.Vatrt, D.Kotula, B.Kotula, F.Hladký, Š.Markech, A.Krajčo. Týmto žiakom veľmi pekne ĎAKUJEME za reprezentáciu našej školy. Mgr. Viliam Žitňanský.

     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY:

     • Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 sa uskutočnil 2. a 3. mája 2022.

      02. mája 2022 od 08,00 do 16,00 hod.

      03. mája 2022 od 08,00 do 16,00 hod.

      Dieťa sa do MŠ prijímalo na základe písomnej  Žiadosti o predprimárne vzdelávanie  zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy. Súčasťou žiadosti o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Spôsob prijímania žiadostí:

      • Osobne - odovzdanie vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonným zástupcom v MŠ ( bez prítomnosti detí).

      Podmienky zápisu:

      Do materskej školy sa prijíma spravidla dieťa  od troch  rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne, bezpečnostné a iné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a seba obslužné činnosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky stanovené školským zákonom (§ 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní), a to:

      • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

      Ostatné podmienky príjmania:

      • deti s trvalým pobytom v obci Horná Streda
      • deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu vek 4. roky
      • deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu vek 3. roky

      Na školský rok 2022/2023 budú prijaté deti s nástupom od 2. septembra 2022.

      Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ vydá riaditeľ ZŠ s MŠ najneskôr do 15. júna 2022.

    • Deň svätého Patrika:
     • Deň svätého Patrika:

     • Deň svätého Patrika je kultúrny a náboženský sviatok, ktorý sa oslavuje 17. marca. Zvyčajne pripomína sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov Írska, ktorý zároveň symbolizuje aj príchod kresťanstva do Írska. Deň sv. Patrika bol vyhlásený za sviatok v 17. storočí a postupne sa stal oslavou írskej kultúry. Počas sviatku sa navštevujú bohoslužby, nosí sa odev zelenej farby a ruší sa pôst od jedla, či pitia alkoholu

      Naši žiaci druhého stupňa si tento sviatok priblížili a oslávili 18.3. v jazykovej učebni. 

    • 2 % z daní:
     • 2 % z daní:

     • Milí zamestnanci, rodičia, priatelia a podporovatelia školy,  

           uchádzame sa aj v tomto roku o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich už zaplatených daní za rok 2021 v prospech Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Horná Streda.

           Rodičovské združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

          Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez  účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a  príspevky.

          Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí  2 % z Vašich už zaplatených daní na tieto účely aj v tomto roku. Žiadneho darcu to nestojí ani euro navyše, pretože ide o peniaze, ktoré občan alebo firma už zaplatili formou dani z príjmu daňovému úradu a my prostredníctvom Vás si môžeme z týchto peňazí nárokovať 2%, 3% resp. 1% pri právnických osobách.

             Ako rodičovské združenie Vás prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité. 


          IČO: 37919661

          Právna forma     : Občianske združenie

          Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Hornej Strede

          Sídlo                   : Partizánska 391, 916 24  Horná Streda


      Postup :

       * pre zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ

      Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

      Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

      Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

      Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa.… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

      Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 29.4.2022,  resp. 2.5.2022  na daňový úrad  alebo do 25.4.2022 do našej školy a budú hromadne odovzdané na daňový úrad v Novom Meste nad Váhom.

       * pre podnikateľov fyzické osoby a tých, ktorí podávajú daňové priznanie

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je zapracované do tlačiva daňového priznania. Údaje k vyplneniu sú uvedené nižšie.

      * pre právnické osoby

      Právnická osoba môže darovať určeným príjímateľom len 1 % zaplatenej dane. V prípade, že do lehoty na podanie daňového priznania darovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnená darovať podiel zaplatenej dane do výšky 2%.

      Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je zapracované do tlačiva  daňového priznania.

      Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň....

      Tlačivá:   

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane v roku 2021

      =  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

    • Súťaž Všetkovedko:
     • Súťaž Všetkovedko:

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Všetkovedko:.

      Naši žiaci 1.stupňa sa zapojili do celoslovenskej súťaže o najmúdrejšieho medzi najbystrejším. Všetkovedko 2 riešil žiak Jakubko Kusý a umiestnil sa na 59. mieste zo všetkých druhákov, ktorých bolo 7446. Všetkovedko 3 riešili Ninka Királová, ktorá sa umiestnila na 54. mieste zo všetkých 6840 detí a Romanka Votavová, ktorá sa umiestnila na 75. mieste. Všetkovedko 4 riešili 5 žiaci: Vivien Kurkinová obsadila 54. miesto zo všetkých 5762 deti, Nikolas Čeliga obsadil 87. miesto, Patrícia Poliaková a Martin Markech obsadili 89. miesto, Mateo Janíček získal 103. miesto a Lukáško Ochodnický 112. miesto. Svojimi odpoveďami sa zaradili medzi 30% najmúdrejších žiakov: Vivien Kurkinová, Ninka Királová, Nikolas Čeliga. Zapísala: Mgr.I.Palková

     • Pochovanie basy:

     • V ŠKD2 sme si pripomenuli starú tradíciu a ľudovú hru - ukončili sme fašiangové obdobie a pochovali basu! Nechýbal spev a malé hodovanie.

      „HODY BOLI, HODY SÚ,

      DAJTE MÄSO NA MISU.

      DAJTE MÄSO AJ KOLÁČE,

      TIE VOŇAVÉ, TIE NAJSLADŠIE.

      A KTO NEJDE NA TIE HODY,

      TEN JE ŠKODNÝ, SEBE ŠKODÍ.“

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pochovanie basy:.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne. Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA, 91624 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje