• Školská jedáleň-tel. kontakt
     • Školská jedáleň-tel. kontakt

     • Pani vedúca našej školskej jedálne má nový pracovný telefonický kontakt= 032/6401592. Prosíme všetkých rodičov, starých rodičov a priateľov školy, aby volali iba na toto číslo, ohľadom stravovania, odhlasovania zo stravy, ohľadom poplatkov za stravu a podobne. Ďakujeme Vám za pochopenie. Pekný deň....

    • Nový školský rok 2019/2020
     • Nový školský rok 2019/2020

     • Prajeme žiakom, rodičom, učiteľom, všetkým zamestnancom hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, úspechov a pohody v novom školskom roku. To, či bude úspešný, záleží na každom jednom z nás.

    • Pomôcka pre rodičov našej školy
     • Pomôcka pre rodičov našej školy

     • Tu na webovej stránke našej školy po prihlásení sa rodiča je ďalšia pomôcka pre rodičov našej školy - Tento modul umožňuje rodičovi kedykoľvek si vytlačiť potvrdenie o návšteve školy. Hoci toto potvrdenie nemá pečiatku školy, obsahuje QR kód, ktorým sa dá pravdivosť potvrdenia kedykoľvek overiť. Potvrdenie s QR kódom je preto praktickejšie a zároveň bezpečnejšie ako tradičné papierové potvrdenie s pečiatkou, lebo sa nedá nijako sfalšovať. Link - odkaz na návod si pozrite TU.

    • Aktivity v predmete Technika v našej škole:
     • Aktivity v predmete Technika v našej škole:

     •    V rámci vyučovania v predmete technika v našej škole sa obnovila spolupráca našej školy s firmou VACUUMSCHMELZE. – VAC. Každý utorok k nám zavítajú dvaja odborní zamestnanci s firmy VAC a v našej školskej dielni rôznymi aktivitami zapájajú našich žiakov do technických prác s drevom, s kovom a s plastom, s praktickým používaním technických nástrojov (pílka, pilník, rašpľa, brusný papier, kladivko a pod.).Cieľom tejto spolupráce a aktivity je podpora výučby technických predmetov, nadchnúť žiakov našej školy aj pre techniku, aby mladí ľudia získali prehľad o rôznorodých možnostiach. Viď fotky v albume.  Fotky TU.  V.Ž.

     • Výtvarná súťaž -projekt

     • Minulý školský rok 2017/2018 sa uskutočnila výtvarná súťaž ,,Dominanta obce". Víťazkou sa stala Petra Krajčová žiačka 8.triedy. Jej pekná, úspešná výtvarná práca bola zapojená do projektu maľovanej cyklomapy Stredné Považie deťom. Našej žiačke Petre Krajčovej srdečne Gratulujeme a Ďakujeme jej za výbornú reprezentáciu školy. Viď Diplom:

    • Prednášky CPPPaP
     • Prednášky CPPPaP

     •  Dňa 29.11.2018 sa v škole v Hornej Strede uskutočnili prednášky pre žiakov 2.stupňa, ktoré nám odprednášala CPPPaP Nové Mesto nad Váhom. Za čo im veľmi pekne Ďakujeme.

      - 6. a 7.ročník: „Šikana, týka sa to aj nás“ – ako správanie, ktoré nie je tolerovateľné v žiadnom prostredí, ani tom školskom. Čo so sebou prinášam, riziká, následky, aktéri a pod.

      - 8. + 9.ročník: „Voľba k povolaniu“ – profesijná orientácia pre žiakov – 1.smerová voľba = výber správnej strednej školy.

      5. + 6.ročník - „Čo sa môže a čo nie – pravidlá, prečo ich dodržiavať“ – zásady, ktoré platia v každodennom živote a sú súčasťou spolužitia s inými ľuďmi, ochraňujú nás, vedú nás životom....  Pekný deň prajeme....

    • Športová aktivita
     • Športová aktivita

     • V rámci telesnej výchovy v prvom ročníku ZŠ sa v našej škole realizuje testovanie v rámci projektu ,,Testovanie pohybových predpokladov prvákov“. Cieľom tohto celoplošného testovania žiakov prvých ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor. Testovanie v celkovo desiatich parametroch a činnostiach absolvujú v týchto dňoch žiaci 1. ročníka v základných školách po celom Slovensku. Tu si môžete pozrieť FOTKY z testovania našich šikovných športovcov prvákov v disciplíne ,,Kotúľanie 3 lôpt".

    • Ďalšie aktivity celej školy
     • Ďalšie aktivity celej školy

     • V tieto pekné jesenné dni v rámci techniky aj v rámci aktivít a činnosti Materskej školy a ŠKD-družiny pomáhajú naši šikovní, pracovití žiaci spolu s učiteľmi a s prevádzkovými zamestnancami čistiť aj okolie našej školy. Zbierame odpadky, hrabeme lístie, upratujeme okolie a tešíme sa aj z krásneho uprataného prostredia okolo našej školy.

       Pekný jesenný deň prajeme....  

    • Okresné kolo stolný tenis
     • Okresné kolo stolný tenis

     • Dňa 6.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže ZŠ stolný tenis-žiačky. Naše dievčatá v zložení Klára Moravanská, Ema Pastorková a Betka Stachová podali bojovný výkon, keď sme hrali vyrovnanú partiu so žiačkami zo ZŠ Stará Turá. Druhý zápas sme prehrali s víťazom tejto súťaže so ZŠ Kpt. Nálepku, N.Mesto n/V. Umiestnili sme sa na 8.mieste v okrese Nové Mesto nad Váhom v stolnom tenise. Našim súťažiacim žiačkam Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Fotky TU.

    • OZNAM PRE DEVIATAKOV A ICH RODIČOV:
     • OZNAM PRE DEVIATAKOV A ICH RODIČOV:

     • Dobrý deň,

      Oznamujem, že Všetci Deviataci môžu ísť navštíviť stredné školy na deň otvorených dverí=DOD iba popoludní po vyučovaní s rodičmi-s rodičom. Všetci riaditelia stredných škôl odporúčajú, aby deviataci prišli na DOD s rodičom. O bližšie informácie môžte zavolať na mobil=0940/700487 alebo napísať e-mail= zssmshorna.streda@gmail.com. 

      Prajem pekný deň.

      S pozdravom

      Mgr. Viliam Žitňanský

      výchovný poradca, 

      zástupca riaditeľa školy.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje