• Aktivity v ŠKD I., v ŠKD II.:
     • Aktivity v ŠKD I., v ŠKD II.:

     • ŠKD I.: Počas fašiangového obdobia deti spoločne vyrábali veselého šaša z farebného papiera, ktorým sme si vyzdobili dvere v triede. Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Deti si priniesli svoju obľúbenú knižku, z ktorej sme si prečítali krátky úryvok. Niektorí si vyrobili svoju vlastnú "mini" knižku, do ktorej nakreslili veselé obrázky. Deti prejavili svoje kreatívne schopnosti aj pri výrobe zajačikov k blížiacej sa Veľkej noci. Nezabudli ani na veľkonočné pozdravy pre svojich najbližších, aj s veľkonočným želaním.

      ŠKD II.: Mesiac február bol venovaný v ŠKD II. najmä príprave na už dlho očakávaný veselý karneval v škole, ktorý pokračoval aj v školskom klube. Deti sa s nadšením pustili do výroby škrabošiek a pestrej karnevalovej výzdoby celej triedy. Marec – príchod jari sme oslávili aktívnym pohybom prevažne na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku, kde si deti zasúťažili a rozhýbali celé telo na čerstvom vzduchu. Apríl – mesiac blížiacej sa Veľkej noci sme opäť s deťmi venovali výzdobe nástenky na chodbe, plnej farebných veľkonočných vajíčok a zajačikov. Z papiera sme si spoločne vyrobili kuriatka, ktorými sme si zasa vydekorovali interiér triedy.

    • Aktivity v ŠKD III.:
     • Aktivity v ŠKD III.:

     • Marec sme v ŠKD III. strávili športovo, tvorivo, ale hlavne súťaživo. Počas mesiaca knihy sa v našom oddelení stali z niektorých žiakov malí knihomoli. Celý mesiac prebiehala súťaž, kde žiaci zbierali každý deň body, aby mohli vyhrať na konci mesiaca pekné ceny.
      Deti sa mohli zapojiť do skupinovej súťaže, kde prebudili svojho tímového ducha, alebo mohli súťažiť ako jednotlivec v čitateľskom bingu.
      Víťazom gratulujeme a porazeným želáme veľa šťastia v budúcich súťažiach.

      Skúste si s nami zasúťažiť aj vy! Vo fotografiách nájdete niektoré úlohy, ktoré žiaci riešili.
      Veľa šťastia!

    • Otvorená hodina v 1. triede:
     • Otvorená hodina v 1. triede:

     • Triedna učiteľka 1. triedy pozvala rodičov našich prváčikov na otvorenú hodinu SJL, ktorá sa uskutočnila dňa 29.3.2023. 

      Otvorenej hodiny sa zúčastnilo 19 rodičov, z čoho sa tr.uč. veľmi potešila a vyjadrila vďaku rodičom, že sa zaujímajú o svoje ratolesti. Rodičia si mali možnosť pozrieť ako prebieha edukačný proces - konkrétne Vyvodenie hlásky F, f a nácvik čítania slov a viet a taktiež nácvik písania trošku ťažšieho písmena f. Žiakom sa všetko krásne podarilo, cieľ vyuč.hodiny splnili všetci na 1 *.  

      Tr.uč. dojali rodičia, ktorí jej na záver zatlieskali a vyjadrili, že sa im vyuč.hodina veľmi  páčila a videli, že si svoju prácu robí zodpovedne. Srdečne sa tr.učiteľke poďakovali za nezabudnuteľný zážitok 

      Prváčikom sa tiež veľmi páčilo a nechceli svojich rodičov pustiť z triedy domov.  Nadšení rodičia nakoniec opustili triedu plní dojmov a  krásnych okamihov z vyučovania. 

      Mgr. Ingrid Palková 

     • Veslovanie v škole:

     • V utorok 28.3.2023 bol vydarený športový deň v ZŠ s MŠ Horná Streda. Žiaci si vyskúšali jazdu na veslárskom trenažéri a niektorí súťažili, kto najrýchlejšie prevesluje 200 m dlhú trať. Možno aj z týchto mladých športovcov vyrastú nové veslárske nádeje. vž

    • 22.3.2023 – Exkurzia Mestská knižnica Piešťany:
     • 22.3.2023 – Exkurzia Mestská knižnica Piešťany:

     • K mesiacu - marec – neodmysliteľne patrí kniha, preto triedne pani učiteľky druhákov, tretiakov a štvrtákov, pripravili exkurziu do Mestskej knižnice Piešťany.

      Najskôr sme si pozreli bábkové divadielko – Paskudárium, kde sa deti vtipnou formou naučili, ako sa odnaučiť zlozvykom, ako –lenivosť, špáranie sa v nose, ufúľanosť...

      Potom sme sa presunuli na unikátnu a jedinečnú výstavu bábok Depozitárium Bratislavského bábkového divadla. Prezentované bábky, ktoré sa už dostali do bábkarského dôchodku, znova aspoň na chvíľu ožili a potešili oko i dušičku malého i veľkého diváka. Naučili sme sa, ako sa volajú rôzne typy bábok, zoznámili sa s prácou scénografa a tiež v ktorých inscenáciách vystupovali vystavované bábky. Nazreli sme do histórie cisára Jozefa II., či grófa Drakulu.

      Depozitárium je jedinečná príležitosť, zažiť divadelné bábky na vlastné oči, naživo a zblízka.

      Vrelo odporúčame všetkým!

     • Exkurzia 1. triedy:

     • Dňa 20.3.2023 sa naši žiaci 1. triedy zúčastnili  exkurzie do ATLANTIS Centra v Leviciach. Cieľom exkurzie bolo naučiť sa prostredníctvom jedinečných zážitkov a spomienok, snažiť sa u detí vyvolať záujem o fyzikálne, chemické a iné deje, ktoré sú okolo nás. Zážitkovým spôsobom im boli vysvetlené fyzikálne a chemické zákony, princípy očných klamov. Prostredníctvom interaktívnych voliteľných programov sa mohli preniesť do čias dinosaurov, Titanicu, objavovať vesmír a záhady ľudského tela či robotiky, alebo spoznať problémy spojené so životným prostredím. Spolu si vyskúšali 70 interaktívnych zábavno- fyzikálnych exponátov a bublinkový svet. Prváčikov veľmi uchvátil program Harry Potter a Kúzla Rokfortu, kde sa aspoň na chvíľku stali študentmi tejto čarodejníckej školy, spoznali záhady Rokfortu a vyskúšali si kostýmy hrdinov. 

      V programoch bol kladený doraz na interaktivitu, súťaženie a nezabudnuteľné zážitky! 

      Tr.uc. Mgr.Ingrid Palková 

      Fotky tu=Atlantis Levice 20.3.2023 - 1. trieda.

     • Deň svätého Patrika:

     • Dňa 17.3.2023 mali naši žiaci pripravené rôzne hry a aktivity na priblíženie tradícii inej kultúry- tentokrát Írska. Deň svätého Patrika je kultúrny, ale aj náboženský sviatok, ktorý sa oslavuje 17. marca. Zvyčajne pripomína sv. Patrika, najobľúbenejšieho spomedzi patrónov Írska, ktorý zároveň symbolizuje aj príchod kresťanstva do tejto zeme. Oslavuje sa okrem Británie aj v USA či Austrálii. 

    • PREDKOLO VO FLORBALE ŽIAKOV ZŠ:
     • PREDKOLO VO FLORBALE ŽIAKOV ZŠ:

     • Dňa 16.3.2023 sa v ZŠ Tematínska Nové Mesto nad Váhom uskutočnila súťaž žiakov ZŠ predkolo vo florbale. Našu školu reprezentovali: M. Vlnka, B. Kotula, F. Hladký, Š. Markech, T. Barbušin, A. Krajčo, M. Janíček, M. Markech pod vedením pána učiteľa Mgr. Viliama Žitňanského. Našim šikovným chlapcom ĎAKUJEME za reprezentáciu našej školy. v.ž.

     • Brigáda - Práce na vynovení školskej jedálne:

     • V sobotu  25. februára 2023 sa uskutočnila brigáda, na ktorej sme vymaľovali školskú jedáleň a nový náter dostali aj radiátory. Za účasť na brigáde ďakujeme  členom Old Boys tímu  -  P. Masárovi, P. Kobelárovi, M. Vrábelovi, M. Pomajbovi a M. Masárovi . Za pomoc ďakujeme aj J. Vrábelovej, F. Vráblovej a tiež žiakom F. Kobelárovi a T. Vrábelovi.

     • Ďalšia vynovená učebňa pre našich žiakov:

     • K skvalitneniu vzdelávania našich žiakov ZŠ s MŠ Horná Streda je v našej škole vynovená ,,Prírodovedná učebňa" novou krásnou plávajúcou podlahou a novým školským nábytkom= viď fotky. Nech aj táto naša nová pýcha slúži všetkým a motivuje k učeniu.

     • Prednáška pre žiakov 5. triedy:

     • V pondelok 20.2.2023 sa v našej škole uskutočnila prednáška - beseda pre žiakov 5. triedy na tému ,,Šikanovanie - Neubližuj! Pomáhaj! ". Prednášala a diskutovala so žiakmi piatakmi pani riaditeľka CPP Nové Mesto nad Váhom Mgr. Janka Kĺbiková. Ďakujeme. (v.ž.)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne, Školská jedáleň e-mail= sjhorna.streda@gmail.com Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • Partizánska 391 916 24 Horná Streda Slovakia
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje