• Súťaž zručnosti
     • Súťaž zručnosti

     • Dňa 25.10.2018 sa prihlásení chlapci z 2.stupňa= 8. a 9.triedy zúčastnili "Súťaže zručností" v SPŠ Bzinská 11 v Novom Meste nad Váhom v odboroch elektrotechnika, informatika a strojárstvo. Fotky TU.

    • Vybíjaná 1.stupeň:
     • Vybíjaná 1.stupeň:

     • V utorok 22.10.2018 sa naši šikovní žiaci 1.stupňa zúčastnili predkola súťaže vo vybíjanej a umiestnili sa na výbornom 3.MIESTE. Našim Žiakom športovcom GRATULUJEME a Ďakujeme im za výbornú reprezentáciu našej školy v Hornej Strede. Fotky TU.

    • Informácie....
     • Informácie....

     • Dobrý deň,

      tu na webovej stránke školy v Hornej Strede a na Facebooku našej školy sú všetky informácie o škole, zo školských aktivít i z úspechov našich žiakov a učiteľov. Všetci si môžte hocikedy pozrieť všetky informácie, a aj fotky-albumy zo spomínaných aktivít. Predsa len, fotky dosť dobre vystihujú a ukazujú pozitívnu atmosféru z našich školských aktivít.... Rodičia majú možnosť si vytvoriť svoj album fotiek svojho dieťaťa z TU uverejnených aktivít aj z jeho úspechov v našej škole.

      Prajeme pekný deň....

    • Týždeň zdravej výživy 3. a 4.ročník
     • Týždeň zdravej výživy 3. a 4.ročník

     •    V rámci týždňa zdravej výživy a jablka si žiaci 3. a 4. ročníka pripravili spoločnú aktivitu - súťaž o najkrajšie jablko. Tretiaci zahlasovali a vybrali najkrajšie jabĺčko u štvrtákov a štvrtáci u tretiakov. Výhercovia boli odmenení jablkovým diplomom a drobnými cenami. Celé dopoludnie sa nieslo v duchu zdravej výživy, žiaci si priniesli rôzne jablkové dobroty, riešili jablkové úlohy a vypracovávali projekty o jablku. Fotky TU.

    • Slávnostné otvorenie nového ihriska
     • Slávnostné otvorenie nového ihriska

     •      Dňom 26.9.2018 bolo pre radosť detí, ale aj pani učiteliek MŠ, dané do užívania novovybudované detské ihrisko. Pri otvorení pán starosta Ľubomír Krajňanský a pán riaditeľ Mgr. Peter Vrábel, zaželali deťom veľa pekných hier a zážitkov. Pri tejto príležitosti deti dostali od pána starostu balóniky s rozprávkovým motívom. Aj touto cestou sa chceme v mene zamestnancov a detí MŠ pánovi starostovi za krásne ihrisko ešte raz veľmi pekne poďakovať. Fotky z otvorenia nového ihriska v MŠ v Hornej Strede sú TU.

      Kolektív zamestnancov MŠ.

    • Oboznámenie sa s dokumentami školy
     • Oboznámenie sa s dokumentami školy

     • Dobrý deň,

      dávame do pozornosti oboznámenie sa so školským poriadkom a ďalšími dokumentami tu na našom webe v ľavom panely Dokumenty-poriadky.

      Pekný deň prajeme.

    • Beh Terryho Foxa
     • Beh Terryho Foxa

     •      História Behu Terryho Foxa sa viaže na životný príbeh mladého Kanaďana, ktorému bola v 18 rokoch amputovaná noha postihnutá rakovinou kosti. V bolesti a utrpení, ktoré Terry prežíval a ktoré videl u ostatných pacientov, sa zrodila túžba prekonať bezmocnosť a podniknúť niečo čo by napomohlo k boju proti tejto zákernej chorobe. Rozhodol sa bežať naprieč Kanadou a usporiadať zbierku finančných prostriedkov na výskum rakoviny. Po intenzívnom tréningu a starostlivej príprave sa 12 apríla 1980 vydal z východného pobrežia kanadskej provincie Newfoundland na trať "maratónu nádeje". Za 143 dní ubehol 5 565 km, denne absolvoval v priemere 42 km. V Thunder Bay v provincii Ontario bol nútený svoj hrdinský maratón ukončiť. Rakovina sa rozšírila do pľúc a 28. júna 1981 ešte ani nie 23-ročného Terryho premohla. Terry fox sa zapísal do sŕdc miliónov Kanaďanov. Stal sa národným hrdinom a z jeho "maratónu nádeje" vznikla tradícia, ktorá veľmi rýchlo prenikla za hranice Kanady.

      Aj v našej škole sa každoročne  na počesť Terryho Foxa uskutočňuje symbolický beh, ktorým si pripomíname hrdinstvo mladého Kanaďana a zároveň potrebu pomoci všetkým ľuďom postihnutých zákernou chorobou - rakovinou. Inak tomu nebolo aj dňa 21.9.2018. Cez 3.vyučovaciu hodinu I.stupeň a cez 5.hodinu II.stupeň si žiaci zasúťažili v behu Terryho Foxa.

      Tu sú výsledky - 1.stupeň: DIEVČATÁ= 1.miesto vyhrala SOFIA ŠIMKOVÁ zo 4.triedy, 2.miesto Kristínka Markechová z 2.triedy, 3.miesto Verena Rehorčíková z 3.triedy a na 4.mieste sa umiestnila Martinka Košútová z 2.triedy. GRATULUJEME

      1.stupeň CHLAPCI- 1.miesto vyhral ŠIMON MARKECH zo 4.triedy, 2.miesto obsadil Dávid Valovič z 3.triedy, 3.miesto Mário Makový zo 4.triedy, 4.miesto Alex Krajčo z 3.triedy, 5.miesto Thomas Učen a na 6.mieste spomedzi všetkých žiakov 1.stupňa skončil prvák Matúško Valovič. GRATULUJEME.   

      V behu žiačok 2.stupňa zvíťazila Terka Čačíková, na  2.mieste skončila Lenka Magálová, 3.miesto obsadila Vanesa Hladká, GRATULUJEME. A 2.stupeň CHLAPCI- 1.miesto vyhral Jakub Šupka z 8.triedy, 2.miesto obsadil Dávid Hladký taktiež z 8.triedy, 3.miesto Denis Kotula zo 6.triedy, 4.miesto Matej Moravčík z 5.triedy,  5.miesto Tomáš Vatrt, GRATULUJEME. Fotky TU.

     • Kúzelná fyzika

     • V piatok 21.9.2018 sa uskutočnilo v našej škole predstavenie ,,Kúzelná fyzika“ zábavno-vzdelávacie predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou a často neočakávaným dejom (fyzikálne kúzla). Jednotlivé experimenty boli vyberané tak, aby zaujali našich žiakov 1.stupňa aj 2.stupňa. Cieľom KF je vyvolať záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu. Fotky sú TU.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/ 2019
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/ 2019

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Opäť je tu nový školský rok. Ako vždy sa školský rok začína 1. septembra, ale dvere školy sa pre Vás otvorili v pondelok 3. septembra 2018 o 7:20 h.   Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo o 7,30 h v budove školy na chodbe na prízemí. Po slávnostnom otvorení sa žiaci pobrali so svojimi triednymi učiteľmi do svojej triedy, kde boli žiaci informovaní o ďalších pokynoch k školskému vyučovaniu. Program prvého vyučovacieho dňa trval do 8:45 h.

      3.9.2018 sa obedy nevydávali - iba pre MŠ a ani ŠKD-družina nebol ešte v prevádzke. Obedy aj ŠKD budú riadne v prevádzke od 4.9.2018. Materská škola je riadne v prevádzke od 3.9.2018.

      Vyučovanie podľa rozvrhu u nás v škole začne 4.9.2018 v utorok 4. vyučovacou hodinou - rozvrh viď na tomto webe školy v ľavom panely modulov.  FOTKY TU.

    • Oddychová zóna pri MŠ
     • Oddychová zóna pri MŠ

     •    Vedenie školy v spolupráci s obecným úradom Horná Streda sa snaží pre žiakov, pre rodičov, pre priateľov našej školy aj pre zamestnancov školy neustále vylepšovať podmienky v našej škole. Tu vidíte fotky z vybudovanej Oddychovej zóny pre školkárov pri MŠ. Fotky TU.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje za našich školkárov, žiakov a zamestnancov školy pánovi starostovi Ľubomírovi Krajňanskému aj obecnému úradu Horná Streda za neustálu spoluprácu a pomoc pri vylepšovaní podmienok a skrášľovaní priestorov v našej škole. ĎAKUJEME. vž

     • Letné želanie....

     • Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci, rodičia,

      želáme Vám všetkým slnečné pohodové prázdniny a príjemnú letnú dovolenku. Oddýchnite si, načerpajte nové sily. Tešíme sa na spoločné stretnutie v novom školskom roku 2018/2019.

      Vedenie školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje