• Športové hry - 1.miesto z 31 základných škôl a štvrťfinále:
     • Športové hry - 1.miesto z 31 základných škôl a štvrťfinále:

     •   Naša škola sa opäť aktívne zapojila do veľkej športovej akcie - ,,Športovej olympiády" základných škôl ŠPORTOVÉ HRY 5.6.2018 v Jaslovských Bohuniciach, kde sa ZÚČASTNILO AŽ 31 ZÁKLADNÝCH ŠKôL=CCA 970 ŽIAKOV. Súťažilo sa vo futbale, vybíjanej aj v atletike. Všetkým našim žiakom Ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. Naši mladší žiaci 2. - 4.ročníka v súťaži vo futbale vyhrali všetky zápasy a prebojovali sa AŽ DO FINÁLE a v ňom jasne vyhrali 1.MIESTO z 31 prítomných základných škôl. GRATULUJEME!!!! Treba spomenúť aj účasť našich žiakov futbalistov 5.- 7.roč. vo štvrťfinále, v ktorom utrpeli prvú prehru na týchto športových hrách. Výborne si viedli naši žiaci aj v súťaži vo vybíjanej - mladší a starší, kde vyhrali po tri svoje zápasy. Ešte raz Ďakujeme našim žiakom za výbornú reprezentáciu našej školy.

          Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje aj za našich žiakov obecnému úradu Horná Streda a pánovi starostovi Hornej Stredy Ľubomírovi Krajňanskému za ďalšie vybavenie a uhradenie dopravy autobusom pre našich žiakov na túto veľkolepú športovú súťaž. ĎAKUJEME. Športu zdar! FOTKY - LINK TU.  Mgr. Viliam Žitňanský.

     • Celoslovenské finále

     • Dňa 1.6.2018 naši žiaci 4. ročníka reprezentovali našu školu ,,Hornostredku"  v celoslovenskom finále súťaže v cudzom jazyku "Language Flower - Jazykový kvet 2018", ktoré sa konalo v Mestskej hale v Nitre. Žiaci súperili s ďalšími 7 víťazmi krajských finálových kôl a získali tak krásne 3. miesto. Vyučujúca je na svojich žiakov veľmi hrdá.   Blahoželáme!                                            tr.uč. Mgr. Ingrid Palková

       

     • MŠ - ,,Prečo nám nepovieš svoj príbeh vo farbách?":

     • Tieto dve výtvarné práce boli vybrané v projekte ART CREATIVE PROJEKT na tému "Prečo nám nepovieš svoj príbeh vo farbách?" a reprezentujú naše Slovensko a našu školu na svetovej konferencii k 70. výročiu založenia OMEP. Druhá časť súťaže sa uskutoční v Prahe. Celkovo sa do súťaže zapojilo 22 krajín. Práce našich dievčat sa dostanú aj do katalógu a budú tiež vystavené na národnej konferencii s medzinárodnou účasťou v novembri 2018 na Cypre. Názov prvej výtvarnej práce je Klárka v Krakovianskom kroji a názov druhej práce je Kristínka Moja rodina.

    • Prednáška ,,Prevencia zubného kazu":
     • Prednáška ,,Prevencia zubného kazu":

     •       Pre školkárov a pre žiakov 1.stupňa bola u nás v škole dňa 29.5.2018 prednáška o prevencii a starostlivosti o zuby - ,,Prevencia zubného kazu". Dozvedeli sa, ako sa správne čistia zuby a prečo je dôležité sa o ne starať. Zistili, že žuvačka zuby nevyčistí a preto si musia čistiť svoje zúbky minimálne dvakrát denne správnou technikou. Obrázky a slová niekedy nestačia na zodpovedanie všetkých detských otázok. Preto i prostredníctvom rozprávky získali škôlkári aj žiaci odpovede na otázky o zubnej hygiene. Na tejto prednáške sa porozprávali, aké dôležité je správne stravovanie v živote človeka, ktoré potraviny by mali jesť a ktoré by mali obmedziť.

      Hlavným cieľom tejto prednášky bolo vysvetliť mladším žiakom : - ako sa majú správne starať o svoj chrup, - ako zabrániť vzniku zubného kazu, -hygiena ústnej dutiny, -technika čistenia zubov a výživa. Prednáška deti veľmi zaujala a prispela k uvedomeniu si, aká dôležitá je starostlivosť o zuby.

      Všetkým deťom želáme zdravý a šťastný úsmev☺!  Fotky z prednášky TU.        Mgr. Viliam Žitňanský

    • MŠ - Detská športová olympiáda
     • MŠ - Detská športová olympiáda

     •    V sobotu, 12. 5. 2018 sa deti našej MŠ zúčastnili detskej športovej olympiády v Považanoch. Súťažili medzi sebou deti materských škôl Považany, Potvorice, Brunovce, Horná Streda a Pobedim, ktoré dovŕšili päť rokov. Našu materskú školu reprezentovalo osem detí, menovite Klárka Ďurišová, Romanka Votavová, Paťo Mikuš, Nikolasko Čeliga, Mateo Janíček, Jurko Babulic, Nikolasko Moravčík a Martinko Markech.

          Všetky deti dokázali, že majú športového ducha, pretože ich výkony boli aj napriek veľmi teplému a slnečnému počasiu úžasné. Naše deti si v štyroch disciplínach vybojovali spolu päť medailí. Klárka Ďurišová za 1. miesto v skoku do diaľky z miesta a za 2. miesto v behu na 100 metrov, Paťo Mikuš za 1. miesto v behu na 100 metrov, Mateo Janíček za 2. miesto v behu na 20 metrov a Nikolasko Čeliga za 3. miesto v hode do diaľky tenisovou loptičkou.

      Všetkým srdečne gratulujeme. Všetky deti, ktoré sa zúčastnili olympiády, boli odmenené vecnými darčekmi. Od pána starostu, p. Krajňanského, dostali za reprezentáciu našej MŠ sladké odmeny. Ďakujeme. Týmto sa chcem poďakovať aj rodičom zúčastnených detí, že sa rozhodli venovať sobotné dopoludnie športu a svoje deti na túto skvelú akciu priviezli. Fotky TU.     Bc. Jana Jankechová, zástupkyňa MŠ

    • Atletika - okresné kolo
     • Atletika - okresné kolo

     • Na štadióne AFC v Novom Meste nad Váhom sa dňa 11.5.2018 uskutočnilo OKRESNÉ kolo v atletike základných škôl. Stretli sa tu žiaci 2. stupňa ZŠ. Žiaci mali príležitosť zažiť skutočné preteky a obľúbiť si tak napríklad atletiku alebo šport vo všeobecnosti. Našu školu s veľkou snahou reprezentovali dievčatá- K.Balážová, N. Pastorková, K.Bieliková, T.Čačíková, A.Stachová, K.Moravanská, K.Hruboňová a chlapci- P. Potočný, M.Pavlovič, J.Šupka, J.Brunovský, Š. Masár, N.Kvasnička pod dohľadom pána učiteľa Mgr. Viliama Žitňanského. Na stupni víťazov skončila naša žiačka KLÁRA MORAVANSKÁ NA 3.MIESTO V OKRESE v hode kriketkou. Na peknom 4.mieste v okrese sa umiestnila naša žiačka KRISTÍNA BALÁŽOVÁ v skoku do diaľky iba o 3 cm za 3.miestom výkonom 390 cm. Kristína Balážová dosiahla ďalšie pekné umiestnenie 6.miesto v behu na 60 m. Za zmienku stojí aj 9.miesto v okrese ALŽBETY STACHOVEJ vo vrhu guľou. Všetkým našim žiakom GRATULUJEME a ĎAKUJEME za výbornú reprezentáciu našej školy. Športu zdar!

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje aj za našich žiakov športovcov obecnému úradu Horná Streda a pánovi starostovi Hornej Stredy Ľubomírovi Krajňanskému za vybavenie a uhradenie dopravy autobusom pre našich žiakov na túto športovú súťaž. Ďakujeme. Fotky - link TU.  Mgr. Viliam Žitňanský.

    • Súťaž v cudzom jazyku “Language Flower 2018”
     • Súťaž v cudzom jazyku “Language Flower 2018”

     • Opäť po roku pani učiteľka Mgr. Ingrid Palková prihlásila svojich žiakov 4.ročnika do súťaže v anglickom jazyku Jazykový kvet v kategórii dráma. Po minuloročnom reprezentovaní školy prebojovaním sa až do celoslovenského finále, sme to tento školský rok skúsili znova s novou drámou “ Snow White and the seven dwarfs”. Sústredili sme sa hlavne na pozdvihnutie jazykovej úrovne nášho prejavu, pretože sme už o rok starší, skúsenejší a jazykovo zdatnejší, čo sa týka anglického jazyka. Dňa 9. marca 2018 sme súťažili v krajskom semifinálovom kole v Trenčíne, kde sme obsadili 1. miesto a postúpili sme do krajského finálového kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla tiež v Trenčíne. Aj tu sme získali 1. miesto a postup do celoslovenského finálového kola, ktoré sa uskutoční dňa 1.júna 2018 v Nitre. Všetkým, ktorí sa tešia z nášho úspechu, ktorí nám fandia a nepohrdnú pochvalou za naše úsilie, vynaloženú námahu a vytrvalosť, veľmi pekne ďakujeme. Aj milé slová od vás nám dávajú pocit zadosťučinenia a veľmi si ich vážime. Samozrejme, nejde nám o víťazstvo, ale hlavné je, že sa radi učíme cudzí jazyk takouto formou a na súťažiach môžeme reprezentovaním zviditeľniť našu malú školičku. Taktiež máme možnosť pozrieť si výkony svojich rovesníkov z iných škol a získavame tak nové cenné skúsenosti. Fotky z tejto súťaže sú TU.

      Držte nám palce na celoslovenskom finále v Nitre.

      Ďakujeme. ☺  Mgr. Ingrid Palková a jej 11 šikovných štvrtákov.

    • Súťaž ,,My English Dictionary from Reality"
     • Súťaž ,,My English Dictionary from Reality"

     •   V mesiacoch február a marec 2018 prebiehala súťaž pre žiakov 3. a 4. roč.  v cudzom jazyku “My English Dictionary from Reality”. Žiaci, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do tejto súťaže, mali za úlohu vytvoriť si vlastný Anglicko- slovenský slovníček. Súťaže sa zúčastnili žiaci: Laura Fatima Gondeková (4. roč.), Andrej Hruboň (4.roč.), Tomáš Vatrt (4. roč.), Alexandra Kusá (3.roč.), Sofia Šimková (3.roč.), Viktória Királová (3.roč.), Filip Hanzlík ( 3.roč.), Šimon Markech (3. roč.), Matúš Ševčík (3.roč.). Vyučujúca Mgr. Ingrid Palková bola veľmi milo prekvapená z krásnych slovničkov, ktoré žiaci priniesli zviazané a spomínaní žiaci boli pri ich zhotovovaní veľmi tvoriví. Bolo potrebné vybrať najkrajšie slovníčky, ale iba jeden za celú školu mohol byť zaslaný na celoslovenské kolo MSZR 2018. Tak prebehlo hlasovanie a na 1. mieste sa umiestnila L.F. Gondeková, na 2. mieste A. Kusá a na 3. mieste A. Hruboň. Žiaci za vynaloženú skoro dvojmesačnú prácu dostali okrem diplomu a sladkosti aj užitočnú knižku - ilustrovaný Anglický slovník na cesty. Na zakúpenie spomínanej odmeny - slovníka, poskytla financie Rodičovská rada pri ZŠ s MŠ. Týmto našej RR veľmi pekne ďakujem. Samozrejme veľké ďakujem patrí aj žiakom, ktorí sa ochotne zapojili do súťaže a popri svojom tvorení sa aj naučili veľa nových slov.                                                                                                                                                                  vyuč. Mgr. Ingrid Palková

    • Zápis do 1.ročníka
     • Zápis do 1.ročníka

     • Ako každý rok, i tento sa 13.4.2018 predškoláci zúčastnili zápisu do radov žiakov našej školy. Do našej školy sa zapísalo 17 prvákov pre školský rok 2018/ 2019. Spoločne s pani učiteľkami a s pánom učiteľom zvládli „ prijímací rituál“ na jednotku. Je zjavné, že tento deň sa pre nich stal výnimočným, slávnostným, ale i dňom, kedy sa mohli pochváliť už získanými vedomosťami. Úlohy plnili s noblesou, eleganciou a rýchlosťou blesku. Všetci odchádzali so vztýčenou hlavou, úsmevom na tvári a odmenou za svoj výkon - rozprávkovými darčekmi.

      Vážení rodičia budúcich prvákov, chceme sa Vám všetkým touto cestou poďakovať za dôveru a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu s Vami. Veľmi si Vašej dôvery vážime! Tešíme sa na Vás prváci!

      Vaši učitelia.

    • McDonald´s Cup Futbal=3.miesto:
     • McDonald´s Cup Futbal=3.miesto:

     • Dňa 5.4.2018 boli naši nominovaní žiaci 1.stupňa na športovej súťaži McDonald´s Cup futbal 1.stupeň. Po vysokom víťazstve nad ZŠ Považany 7:0, po tesnej prehre s neskorším víťazom tejto súťaže so ZŠ Lúka 3:4 a prehre so ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom obsadili naši žiaci pekné 3.miesto. Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu našej školy a gratulujeme im k 3.miestu. Viď fotky z tejto športovej súťaže TU.

    • Vynovené priestory v našej škole
     • Vynovené priestory v našej škole

     •      Vedenie školy v spolupráci s obecným úradom Horná Streda sa snaží pre žiakov, pre rodičov, pre priateľov našej školy aj pre zamestnancov školy neustále vylepšovať podmienky v našej škole. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Streda Ďakuje za našich školkárov, žiakov a zamestnancov školy pánovi starostovi Ľubomírovi Krajňanskému aj obecnému úradu Horná Streda za neustálu spoluprácu a pomoc pri vylepšovaní podmienok a skrášľovaní priestorov v našej škole. ĎAKUJEME. Fotky TU.

    • 2 % z už zaplatenej dane
     • 2 % z už zaplatenej dane

     •    Milí rodičia a priatelia školy!

          V mene Rady rodičov pri ZŠ s MŠ Horná Streda si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2 % z Vašej už zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník)  alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec). Takýmto spôsobom môžete podporiť našu školu. Tieto finančné prostriedky slúžia na podporu vzdelávania a výchovnej činnosti školy.  Ak sa budete rozhodovať, komu poukážete 2% zaplatenej dane, myslite na svoje deti!  2% môžete poukázať Občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Horná StredaNaše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám v minulých rokoch možné 2% z dane z príjmov poukázali. Potrebné dve tlačivá treba odovzdať na daňový úrad do 30.4.2018 alebo riaditeľovi školy do 26.4.2018. Viac info tu.

    • Exkurzia v Elektrárni Piešťany
     • Exkurzia v Elektrárni Piešťany

     • Marec otvorili žiaci 1. - 4. ročníka našej školy návštevou pútavej výstavy Kaleidoskop a interaktívna hračka v Elektrárni Piešťany, kde formou zážitkového vyučovania mali možnosť vidieť a vyskúšať si množstvo zaujímavých hračiek, kaleidoskopov, hlavolamov a experimentov pochádzajúcich z viac ako 20 krajín sveta, a na základe týchto hier pochopiť niektoré tajomstvá vedy, techniky alebo fyzikálnych zákonov. Výstava zaujala a bola pútavá nielen pre našich žiakov, ale aj pre učiteľov. Ďalším podujatím, ktoré navštívili naši žiaci bolo pútavé rozprávanie so "Žabiakom" o živote, vývoji a ochrane obojživelníka - ropuchy. Fotky si pozrite TU.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Jarné prázdniny pre Trenčiansky kraj boli od pondelka 19.2.2018 do piatku 23.2.2018. Do školy sme sa vrátili v pondelok 26.2.2018.

    • Exkurzia štvrtákov a piatakov
     • Exkurzia štvrtákov a piatakov

     • Dňa 26.1.2018 sa žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili literárno - vlastivednej/dejepisnej exkurzie v Trenčíne. Žiaci sa vybrali po stopách “stratenej sochy” a chceli vypátrať jej zahadu. Navštívili Mestskú knižnicu M. Rešetku, kde sa v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti oboznámili s knihou od Petra Karpinského Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev. Potom nasledovala tvorivá dielňa- žiaci si vybrali kreslenie svetoznámych historických pamiatok z rôznych kútov sveta. Veľmi milo nás prekvapili žiaci svojim záujmom o knihy. Po tejto aktivite nasledoval výstup na zasnežený hrad. Cestou na hrad nás p. uč. Kubicova oboznámila odkiaľ pochádza názov tak typický pre mesto - Laugarício (čo ho viacerí poznali podľa názvu obchodného centra), zastavili sme sa aj pri “Katovom dome”. Na hrade sme si pozreli známu studňu, historické delo, mučiareň a zvládli sme aj schody vedúce k veži. Ten výhľad z veže na celý Trenčín bol nádherný. Celá exkurzia bola supeeeer👍👍👍!

      Mgr. Ingrid Palkova, Mgr. Veronika Kubicová. Fotky z tejto exkurzie TU.

    • Voľné pracovné miesta
     • Voľné pracovné miesta

     • ZŠ s MŠ Horná Streda prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1.2.2018:

      • vychovávateľku ŠKD
      • učiteľku pre 1. stupeň ZŠ (zastupovanie počas MD)

      Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu školy:

      ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 Horná Streda alebo na e-mail  zssmshorna.streda@gmail.comTel. kontakt: 032/7773175, 0940/700487.

    • Lyžiarsky výcvik 3. a 4. deň:
     • Lyžiarsky výcvik 3. a 4. deň:

     • 3. a 4. deň LVVK sa niesol v znamení pokrokov. Tretí deň 2. skupina so žiakmi, ktorí sa naučili tento rok lyžovať od základov sa posunuli už na hlavnú veľkú zjazdovku, na Záhradište. Posledné dve dievčence, Peťka a Veronika na lyžiach, spolu s Matúškom Pavlovičom na snowboarde, spravili zasa pokroky dnes, 4. deň, a už tiež vyskúšali sedačkovú lanovku a Záhradište. Počasie nám včera neprialo, snežilo celý deň, zato dnes, bolo ukážkovo. Slniečko svietilo doobeda, kedy sme aktívne lyžovali, no bohužiaľ poobede sa kopce zahalili do hmly. Preto sa nám oddychové popoludnie vydarilo len z polovice, no zážitkom však zostava výstup lanovkou na Novú Hoľu (1361 m. n. m.) a následne guľovanie sa a šantenie. Včerajší večerný program sa niesol vo vedomostno-zábavnej spoločenskej hre 5 proti 5 a dnešný večer patri bowlingu. Tento rok musíme našich žiakov pochváliť za mimoriadnu snahu pri výučbe lyžovania, darmo, sú šikovní! (Pripravili Veronika Kubicová a Viliam Žitňanský - pridané 18.1.2018). Fotky TU.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Horná Streda
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • zssmshorna.streda@gmail.com
   • +42132/7773175 - riaditeľ školy +42132/7773112 - ekonómka +42132/7773102 - materská škola +42132/6401592 - vedúca školskej jedálne Webová adresa - www.zssmshornastreda.sk
   • ZŠ s MŠ Horná Streda, Partizánska 391, 916 24 HORNÁ STREDA,
   • 36125440
   • zssmshorna.streda@gmail.com, mshorna.streda1@gmail.com .
   • www.zssmshornastreda.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje